Xã Hội

Tam Dương chuẩn bị toàn diện cho Đại hội đại biểu phụ nữ điểm cấp cơ sở

Thứ Ba, 02/03/2021

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là Đại hội đại biểu phụ nữ xã Duy Phiên - Đại hội đại biểu phụ nữ điểm cấp cơ sở của huyện Tam Dương sẽ diễn ra. Trong bối cảnh dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp song công tác chuẩn bị cho đại hội điểm được Ban Thường vụ Hội LHPN huyện, Hội LHPN xã Duy Phiên tích cực triển khai thực hiện.

Ban Thường vụ Hội LHPN xã Duy Phiên trao đổi về nội dung báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Tam Dương Phạm Thị Hải Yến cho biết: Việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ điểm cấp cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề để Ban Thường vụ Hội LHPN huyện chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ 2 cấp trên địa bàn huyện.

Việc chuẩn bị đầy đủ các nội dung, chương trình, điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ điểm cấp cơ sở được Ban Thường vụ Hội LHPN huyện rất quan tâm. Sau khi rà soát, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện quyết định lựa chọn Hội LHPN xã Duy Phiên làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở.

Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Tam Dương thành lập Tổ công tác chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Chủ tịch Hội LHPN huyện làm tổ trưởng; ban hành hướng dẫn Đại hội đại biểu phụ nữ hai cấp; xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở và làm việc trực tiếp với Thường trực Đảng ủy, Hội LHPN xã Duy Phiên về việc triển khai chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

Được Ban Thường vụ Hội LHPN huyện chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm, Hội LHPN xã Duy Phiên tổ chức hội nghị chi hội để triển khai công tác chuẩn bị về nội dung, nhân sự và các điều kiện tổ chức đại hội; thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự, tuyên truyền, hậu cần và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Tổ chức quán triệt, triển khai đến 8 chi hội các văn bản hướng dẫn của Trung ương hội, Tỉnh hội, huyện hội về tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam, hướng dẫn một số nội dung về công tác chuẩn bị nhân sự, hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp…

Đến thời điểm này, công tác nhân sự nhiệm kỳ mới đã hoàn thành theo đúng quy trình 5 bước, đáp ứng yêu cầu về cơ cấu, tiêu chuẩn, độ tuổi, tính kế thừa, phát triển. Ban Thường vụ Hội LHPN xã đang tập trung xây dựng các văn kiện phục vụ đại hội.

Chủ tịch Hội LHPN xã Duy Phiên Đào Thị Hường cho biết: "Trong các văn kiện phục vụ đại hội, chúng tôi xác định tập trung cao nhất cho báo cáo chính trị. Báo cáo chính trị phải có tính khái quát, đánh giá đúng tình hình hoạt động của hội, chỉ ra được ưu, khuyết điểm và nguyên nhân.

Các mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ mới được xây dựng trên cơ sở bám sát hướng dẫn của hội cấp trên, các chương trình, mục tiêu nhiệm vụ công tác hội trong giai đoạn mới và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hướng về đại hội được Hội LHPN xã Duy Phiên đặc biệt chú trọng, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

Các phong trào thi đua hướng tới đại hội cũng được Hội LHPN xã Duy Phiên khơi dậy mạnh mẽ ở từng thôn, xóm, với mục tiêu mỗi chi hội có ít nhất 1 phần việc thiết thực chào mừng, tập trung vào chỉnh trang đường làng, ngõ, xóm, phát triển các mô hình sản xuất, giúp đỡ hội viên, phụ nữ nghèo…

Dự kiến, Đại hội Hội LHPN xã Duy Phiên được tổ chức vào ngày 18/3/2021. Sau đại hội, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện sẽ tiến hành rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo thực hiện trong toàn huyện.

Theo Kế hoạch tổ chức đại hội 2 cấp của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện, thời gian tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở hoàn thành trước tháng 6/2021, cấp huyện hoàn thành trước tháng 9/2021.

Bài, ảnh: Thanh HuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: