Xã Hội

Sắp xếp bộ máy gắn với cải cách hành chính

Thứ Năm, 21/03/2019

Nhằm đổi mới công tác tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, thành phố Vĩnh Yên đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp sắp xếp, tổ chức bộ máy gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính. Các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp theo hướng tinh gọn, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, hiệu quả công việc được nâng lên.

Sau khi sáp nhập, Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao thành phố Vĩnh Yên hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả hơn.

Với nhiều chức năng nhiệm vụ tương đồng, Đài Truyền thanh - Truyền hình và Trung tâm Văn hóa, thông tin được UBND thành phố Vĩnh Yên quyết định sáp nhập thành Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao thành phố. Cán bộ, công nhân viên chức của đơn vị nhận thức rõ hơn vị trí, trách nhiệm của mình, công việc vì thế cũng hiệu quả hơn.

Từng có nhiều năm công tác trong lĩnh vực tuyên truyền, tháng 3/2018, đồng chí Nguyễn Hữu Hải, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố được UBND thành phố tin tưởng phân công đảm nhận giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao thành phố. Đồng chí Hải chia sẻ: “Đảm nhiệm công việc mới, khối lượng công việc nhiều hơn, song tôi không cảm thấy bỡ ngỡ, mà thấy rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của địa phương. Việc sáp nhập đã giảm được 4 đồng chí lãnh đạo quản lý; cán bộ, công chức, viên chức được bố trí công việc phù hợp, phát huy được năng lực, sở trường của từng người”.

Đó chỉ là một trong nhiều đơn vị sự nghiệp của thành phố được sắp xếp, tổ chức lại hoạt động. Việc sắp xếp, kiện toàn đã tạo chuyển biến tích cực, gọn về tổ chức, rõ người, rõ việc và đạt hiệu quả cao trong công việc.

Đồng chí Đỗ Trung Hiếu, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vĩnh Yên nhấn mạnh: Để có được kết quả tích cực trong việc đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, thành phố chủ trương phải làm từng bước, chắc từng khâu, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là ở những đơn vị có thay đổi cơ cấu, tổ chức. Thành phố đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai toàn diện. Trong đó, tập trung vào các giải pháp mang tính đột phá nhằm đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, bảo đảm giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động sau khi sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, nhân sự đúng quy định…

Với những cách làm, bước đi phù hợp, hiệu quả, hiện nay, việc chuyển đổi mô hình, sắp xếp tổ chức, bộ máy ở một số ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến căn bản, giúp giảm số lượng đầu mối, tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách Nhà nước và tăng hiệu quả hoạt động.

Sau hơn 2 năm thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, thành phố Vĩnh Yên đã sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy; chuyển Đội Quản lý trật tự đô thị trực thuộc UBND thành phố về Phòng Quản lý đô thị quản lý; chuyển Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc UBND thành phố về Phòng Y tế thành phố quản lý; sáp nhập Ban Quản lý chợ Bảo Sơn (chợ Tổng) và Ban Quản lý chợ Vĩnh Yên thành một ban quản lý chợ trực thuộc UBND thành phố và giao tự chủ kinh phí hoạt động; sáp nhập Đài Truyền thanh-Truyền hình và Trung tâm Văn hóa, thông tin thành Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao thành phố; giải thể Trạm Khuyến nông-Khuyến ngư chuyển chức năng, nhiệm vụ về Phòng Kinh tế thành phố; sáp nhập Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố…

Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế, thành phố thành lập Trung tâm Y tế trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện Đa khoa thành phố với Trung tâm Y tế thành phố (theo Đề án của Sở Y tế). Đồng thời, chuyển nhiệm vụ y tế học đường ở 100% các trường THCS về trạm y tế xã, phường. Cùng với đó bố trí viên chức trạm y tế kiêm nhiệm nhiệm vụ y tế thôn, tổ dân phố.

Bên cạnh việc hợp nhất, sáp nhập, giải thể các đơn vị, thành phố Vĩnh Yên đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn ngày càng hiệu quả. Trong đó, đã thực hiện nghiêm túc quy định về giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đến các xã, phường. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ công trực tuyến. Hoạt động của Trung tâm Hành chính công đã tạo được hình ảnh, ấn tượng tốt, gần gũi, thân thiện với tổ chức, công dân...

Bài, ảnh: Kim HiềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: