Xã Hội

1.799 thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thứ Hai, 22/02/2021

Thực hiện Nghị định 61 của Chính phủ, việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì ở cả 3 cấp (20/20 sở, ngành; 9/9 UBND huyện, thành phố và 136/136 xã, phường, thị trấn) với 1.799 thủ tục hành chính; trong đó có 1.401 thủ tục hành chính tại cấp tỉnh, 277 thủ tục hành chính cấp huyện, 108 thủ tục hành chính cấp xã, 18 thủ tục hành chính đặc thù.

Bộ phận “một cửa” xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường luôn tạo điều kiện thuận lợi giải quyết nhanh gọn thủ tục hành chính cho người dân.

Các thủ tục hành chính ở cả 3 cấp đều được công bố, công khai, niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định.

Phần lớn cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông" tại các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn đã giúp giảm bớt thời gian, công sức của người dân khi đến giải quyết các loại hồ sơ, thủ tục tại các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng văn minh, hiện đại, thúc đẩy phát triển KT-XH tại địa phương.

Tin, ảnh: Thúy HườngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: