Xã Hội

Ủy ban MTTQ tỉnh nỗ lực công tác hiệp thương lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Hai, 22/02/2021

Thực hiện các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND và UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt là việc tổ chức thực hiện quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định.

Các phòng nghiệp vụ của Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp để hoàn thiện các văn bản phục vụ công tác bầu cử. Ảnh: Trà Hương

MTTQ các cấp tham gia công tác bầu cử với những nhiệm vụ như tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử; tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư về bầu cử…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh cho biết: "Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện Luật MTTQ Việt Nam; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; các hướng dẫn của Trung ương về số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ, phấn đấu trúng cử khoảng 30%; số lượng người ứng cử là đồng bào dân tộc thiểu số xác định phù hợp với đặc điểm cơ cấu dân số của từng địa phương.

Chú trọng quy định tiêu chuẩn của đại biểu về trình độ chuyên môn, sức khoẻ, kinh nghiệm công tác và uy tín, đảm bảo ứng viên phải tiêu biểu và thật sự xứng đáng".

Để làm cơ sở cho cử tri lựa chọn những người thật sự có đức, có tài, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã chú trọng thành phần, số lượng người ứng cử bảo đảm cơ cấu hợp lý người đang công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể, tỷ lệ người ngoài Đảng và đại biểu người trẻ tuổi được giới thiệu trong danh sách chính thức người ứng cử.

Qua thực hiện quy trình hiệp thương, theo dự kiến phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Vĩnh Phúc được bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 4 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương trong tổng số 10 ứng cử viên, dự kiến được chia ở 2 đơn vị bầu cử.

Đồng thời lập danh sách 99 người, trên cơ sở đó tổ chức hiệp thương theo quy định chọn và lập danh sách 85 người để giới thiệu bầu 52 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi hoàn thành hiệp thương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tổ chức cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri để tiến hành vận động bầu cử theo luật định.

MTTQ tỉnh cũng hướng nhiều hoạt động về cơ sở và khu dân cư. Tích cực tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Qua đó, để các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thấy rõ được vị trí, vai trò, tổ chức của Quốc hội, HĐND, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Các hoạt động tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các văn bản hướng dẫn triển khai của Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, địa phương, đơn vị và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp và cùng các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bầu cử ở các địa phương, đồng thời, triển khai các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Thông qua sinh hoạt của các đoàn thể và họp dân tại thôn, làng, tổ dân phố, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao, để ngày bầu cử trở thành ngày hội của toàn dân.

Hoàng HàTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: