Xã Hội

Vĩnh Yên xây dựng chính quyền điện tử để phục vụ nhân dân tốt hơn

Thứ Sáu, 15/03/2019

Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, các cơ quan Nhà nước thành phố Vĩnh Yên đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đào tạo nâng cao năng lực cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử trong tình hình mới.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công thành phố Vĩnh Yên giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Ảnh Dương Hà

Xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động quản lý của cơ quan Nhà nước, đến nay, thành phố Vĩnh Yên tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, viên chức và các tổ chức, cá nhân về chủ trương xây dựng chính quyền điện tử, đặc biệt là việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4… nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận cao về cả nhận thức và hành động, góp phần tích cực xây dựng chính quyền điện tử.

Hiện nay, thành phố triển khai, cơ bản đưa vào hoạt động các phần mềm như: quản lý công chức, viên chức; quản lý văn bản, phần mềm một cửa... bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực, đảm bảo tính liên thông, trao đổi dữ liệu giữa các cấp trên địa bàn. 100% cán bộ trong cơ quan và cán bộ ở cấp xã, phường sử dụng hòm thư điện tử công vụ để gửi, nhận và trao đổi các văn bản, giấy tờ, dự thảo báo cáo... góp phần trao đổi thông tin nhanh chóng, kịp thời và nâng cao chất lượng công việc. Bên cạnh đó, cán bộ cơ quan được trang bị đầy đủ máy tính có kết nối internet phục vụ việc soạn thảo văn bản, tìm kiếm, khai thác thông tin...

Song song với việc xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng CNTT, triển khai sâu rộng các ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, việc đào tạo cán bộ và công dân điện tử cũng đã và đang được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hàng năm, các đơn vị tổ chức nhiều lớp tập huấn CNTT; đối tượng tập huấn được chú trọng hướng đến là cán bộ nòng cốt tại cơ sở, như: Công chức xã, phường; Bí thư chi bộ; Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn; Bí thư Đoàn Thanh niên; Chi hội trưởng phụ nữ… sử dụng thành thạo các kỹ năng về tin học.

Nhờ thực hiện tốt công tác đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu chính quyền điện tử gắn với triển khai sâu rộng việc ứng dụng và phát triển CNTT, việc xây dựng chính quyền điện tử của thành phố đã có nhiều chuyển biến.

Đồng chí Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên cho biết: “Xác định việc ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử sẽ hỗ trợ công dân dễ dàng tiếp cận với các TTHC, tạo môi trường làm việc liên thông, hiện đại, chuyên nghiệp, giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí và đặc biệt là nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, thời gian tới, thành phố tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nghiệp về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước,của tỉnh về CNTT, truyền thông và các ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao. Đặc biệt, xây dựng và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách CNTT cho các đơn vị…

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: