Xã Hội

Chống xuống cấp di tích văn hóa

Thứ Năm, 14/03/2019

Mối mọt, xuống cấp nghiêm trọng, bị người dân lấn chiếm... đó là tình trạng xảy ra nhiều năm nay đối với một số di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh. Đề án “Đầu tư tu bổ, chống xuống cấp di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018 – 2025” vừa được HĐND tỉnh thông qua đã góp phần nâng cao vai trò của Nhà nước trong công tác bảo tồn di sản văn hóa, phát huy mọi nguồn lực, xã hội hóa công tác bảo tồn di sản văn hóa.

Đình Đồng Vệ (khu 2, xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường) có tổng vốn đầu tư xây dựng gần 5 tỷ đồng, do nhân dân địa phương đóng góp

Toàn tỉnh hiện có hơn 1.300 di tích, thuộc 4 loại di tích: Lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ học và danh lam thắng cảnh. Trong đó, có 3 di tích lịch sử xếp hạng Quốc gia đặc biệt, 65 di tích xếp hạng Quốc gia, hơn 400 di tích xếp hạng cấp tỉnh và 831 di tích chưa được xếp hạng. Xưa nay, những ngôi đình, chùa cổ đều mang lại cho hậu thế những giá trị tâm linh cao quý. Tuy nhiên, do thời gian và sự tác động của thời tiết và các yếu tố khác, không ít di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh đã xuống cấp nghiêm trọng, không chỉ làm giảm giá trị của di tích mà còn ảnh hưởng đến sự an toàn, công tác bảo vệ di tích và hệ thống cổ vật, di vật thuộc di tích.

Được biết, từ nguồn ngân sách, những năm qua, công tác tu bổ, tôn tạo mới chỉ đầu tư cho một số di tích trọng điểm, như: Cụm đình Hương Canh, chùa Kính Phúc (Bình Xuyên); Khu di tích lịch sử văn hóa và danh thắng Tây Thiên (Tam Đảo); đền Trần Nguyên Hãn (Lập Thạch); cụm di tích Phù Liễn (Tam Dương)… Trong khi đó, toàn tỉnh hiện có 33 di tích cấp Quốc gia, 83 di tích cấp tỉnh đã xuống cấp, chưa được tu bổ. Vì vậy, nhu cầu tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh là rất lớn.

Là một trong những địa phương có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn, thời gian qua, huyện Vĩnh Tường tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn kiện toàn Ban quản lý di tích cấp xã, các Tiểu Ban quản lý di tích tại các thôn, tổ dân phố; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý di tích cấp xã; ban hành văn bản hướng dẫn việc tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích đúng quy định của pháp luật.

Đình Đồng Vệ, khu 2 xã Đại Đồng (Vĩnh Tường) vốn là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh lâu đời của người dân địa phương. Năm 1949, đình bị giặc phá hủy. Năm 2018, UBND tỉnh có chủ trương khôi phục lại đình với tổng vốn đầu tư xây dựng gần 5 tỷ đồng, nhân dân địa phương tự nguyện đóng góp 100%, diện tích xây dựng gần 900m2. Hiện nay, ngôi đình đã hoàn thiện 44 cột trụ, đạt khoảng 60% khối lượng công trình. Dự kiến, tháng 6 năm 2019 công trình sẽ hoàn thành.

Đồng chí Nguyễn Kim Hùng, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Vĩnh Tường cho biết: Thời gian tới, phòng tiếp tục tổ chức tốt việc kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn tăng cường quản lý các di tích, cơ sở thờ tự, bảo vệ an toàn di tích, cổ vật, hiện vật tại các di tích trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn việc hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về việc xin mở rộng diện tích di tích, tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp một số di tích như: Cụm di tích Diệm Xuân (xã Việt Xuân); đền Ngòi (xã Lũng Hòa); đền Ngự Dội (xã Vĩnh Ninh)...

Hiện, công tác tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn của Nhà nước đầu tư cho việc bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình di sản văn hóa còn hạn chế. Việc trùng tu, tôn tạo di tích vẫn chủ yếu dựa vào sức người, sức của được huy động từ chính cộng đồng dân cư địa phương thông qua nguồn công đức, tiền giọt dầu… Trong khi đó, kinh phí đầu tư cho tu bổ, tôn tạo di tích còn dàn trải, chưa tập trung; một số di tích xuống cấp đặc biệt nghiêm trọng chưa được ưu tiên tu bổ, tôn tạo kịp thời, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân. Số lượng cán bộ quản lý di tích ở các cấp còn thiếu, trình độ và chuyên môn, nghiệp vụ về bài trí, thờ tự cũng như quản lý, tu bổ, tôn tạo di tích còn hạn chế…

Nhằm làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành, đề án “Đầu tư tu bổ, chống xuống cấp di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018 – 2025” đặt mục tiêu đầu tư tu bổ, chống xuống cấp 2 di tích xếp hạng Quốc gia đặc biệt là tháp Bình Sơn và đền Cậu (thuộc Khu di tích lịch sử văn hóa và danh thắng Tây Thiên); 10 di tích cấp Quốc gia và 20 di tích cấp tỉnh bị xuống cấp nghiêm trọng ở các loại hình di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật trong giai đoạn 2018 – 2020. Giai đoạn 2021 – 2025, đầu tư tu bổ, chống xuống cấp 23 di tích cấp Quốc gia và 63 di tích cấp tỉnh xuống cấp nghiêm trọng ở các loại hình lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật. Tổng kinh phí thực hiện đầu tư tu bổ, chống xuống cấp các di tích trong 2 giai đoạn là 380 tỷ đồng.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, tu bổ các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh, góp phần khai thác có hiệu quả giá trị văn hóa của các di tích sau đầu tư, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp cho nhân dân, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp, địa phương trong tỉnh thực hiện hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước đối với các di tích lịch sử văn hóa và nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo tồn, tu bổ các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát huy vai trò là cơ quan chủ quản, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quản lý di tích, cổ vật, tránh tình trạng xuống cấp nghiêm trọng; đồng thời, đề xuất phương án tu bổ, tôn tạo di tích.

Bài, ảnh Bảo AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: