Xã Hội

Tạo cơ hội để cán bộ nữ phát huy năng lực, sở trường

Thứ Hai, 25/01/2021

Trong những năm gần đây, tại huyện Yên Lạc, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp tăng đáng kể. Đội ngũ cán bộ nữ ngày càng trưởng thành, phát huy năng lực, khả năng lãnh đạo, làm việc khoa học, hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ nữ, đội ngũ cán bộ nữ tại xã Yên Đồng được nâng lên cả về số lượng và chất lượng.

 

Thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ trẻ, cán bộ nữ giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2025, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Lạc luôn quan tâm đến công tác cán bộ nữ.

Bên cạnh việc lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cơ quan, đơn vị về vai trò quan trọng của công tác cán bộ nữ, Huyện ủy chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ.

Nhằm tạo nguồn cán bộ nữ có đủ trình độ chuyên môn, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Huyện ủy chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tạo điều kiện để cán bộ nữ đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng sử dụng cán bộ nữ có năng lực, phẩm chất, chọn người giao việc, tạo cơ hội để cán bộ nữ phát huy năng lực, sở trường.

Toàn huyện có 448 cán bộ, công chức, viên chức thì có tới 164 cán bộ nữ, chiếm gần 37% . Đến nay, hầu hết cán bộ nữ đều được đào tạo cơ bản, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình trong công tác.

Đội ngũ cán bộ cán bộ nữ khi được bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo quản lý đã phát huy được năng lực, khả năng làm việc và tư duy độc lập, tích cực học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2020- 2025, tỷ lệ cán bộ nữ được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện là 20/67 người, chiếm gần 30%; tỷ lệ cán bộ nữ được bầu vào Ban Thường vụ huyện ủy là 5/20 người, chiếm 25%.

Tỷ lệ cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh trưởng, phó các phòng, ban, ngành MTTQ và các đoàn thể huyện chiếm 30%. Đối với cấp xã, tỷ lệ cán bộ được bầu vào Ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn chiếm từ 20- 35%.

Yên Đồng là một trong những địa phương quan tâm, làm tốt công tác cán bộ nữ. Nhiệm kỳ 2020- 2025, xã Yên Đồng có 5/15 cán bộ nữ tham gia BCH Đảng bộ, chiếm 30%, độ tuổi trung bình từ 35 tuổi- 39 tuổi.

Toàn xã có 10/23 nữ cán bộ, công chức, viên chức, 100% cán bộ có trình độ đại học, nhiệt tình, tâm huyết với công việc, có đạo đức, luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Nam, Bí thư Đảng ủy xã Yên Đồng cho biết: Để có được kết quả đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015- 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo sát sao công tác cán bộ, trong đó chú trọng công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ, ưu tiên cán bộ trẻ, có trình độ.

Để lựa chọn những cán bộ có trình độ, năng lực, tâm huyết với công việc, Đảng ủy xã có cách làm hiệu quả là chọn người giao việc.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Yên Đồng Trần Thị Dịu là một trong những cán bộ trưởng thành từ cách làm đó. Năm 2008, chị Dịu được nhận nhiệm vụ về xã làm việc. Nhận thấy chị năng động, nhanh nhẹn nên lãnh đạo địa phương đã giao cho chị phụ trách công tác phát thanh.

Năm 2012, chị được bầu làm phó bí thư đoàn xã, năm 2015, chị được bầu vào BCH đảng bộ xã. Năm 2016, chị được tín nhiệm bầu làm bí thư đoàn xã.

Với nhiệt huyết, sức trẻ, sự năng động, tâm huyết với công việc, chị Dịu đã đưa phong trào thanh niên có những chuyển biến rõ nét. Nhiều hoạt động được đẩy mạnh như: phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đoàn thanh niên tích cực tham gia xây dựng NTM (công trình đường hoa thanh niên, đường hoa tự quản, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng …).

Tuy nhiên thực tế cho thấy, một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm đến công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng, chưa có nhiều chính sách chăm lo, bồi dưỡng, tạo cơ hội và những điều kiện cần thiết cho cán bộ nữ có cơ hội phát huy năng lực chuyên môn.

Nhiều cán bộ nữ tuy được đào tạo cơ bản nhưng còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng lãnh đạo, còn ngại khó, ngại va chạm nên hiệu quả công việc chưa cao.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc đã kiện toàn đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ, nhất là khâu lựa chọn và quy hoạch, tạo nguồn đội ngũ cán bộ nữ có chất lượng về chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn. Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ đúng nguyên tăc, đảm bảo khách quan, dân chủ.

Bài, ảnh: Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: