Xã Hội

Hơn 200 hiện vật quan trọng tại trưng bày “ Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”

Thứ Năm, 21/01/2021

Sáng 19/1, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam – Từ Đại hội đến Đại hội”. Đây là một trong những hoạt động nhân kỉ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021), hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

Hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu đã được lựa chọn, trưng bày tại đây. Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đảng đã tập hợp sức mạnh trí tuệ của toàn dân, làm nên những kì tích, những chiến công hiển hách có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc.

Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp tại Tour (Pháp), tháng 12.1920.

Những thắng lợi này bắt nguồn từ đường lối lãnh đạo của Đảng, trước hết là việc hoạch định cương lĩnh đúng đắn, sáng tạo, có tính thực tiễn cao; sự đoàn kết nhất trí một lòng của toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập và phát triển.

Trưng bày chuyên đề gồm 3 nội dung: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – Từ Đại hội đến Đại hội; Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3.2.1930 (Họa sĩ Phi Hoanh)

Phần trưng bày Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu về vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc tiếp thu, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê Nin để thành lập một chính đảng ở Việt Nam; sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tài liệu, hiện vật trưng bày tiêu biểu gồm: Bản án chế độ thực dân Pháp; Báo Thanh Niên; Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng; Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phần trưng bày Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội, giới thiệu 12 kỳ Đại hội Đảng với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt; những thắng lợi của cách mạng Việt Nam - kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Tài liệu, hiện vật trưng bày tiêu biểu gồm: báo cáo, diễn văn, văn kiện, nghị quyết của Đảng; bản thảo bài viết, bài nói chuyện của các đồng chí Tổng Bí thư; phù hiệu, huy hiệu của các đại biểu dự Đại hội Đảng, tranh cổ động các kỳ Đại hội; tặng phẩm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội…; những tác phẩm, hình ảnh, bài nói chuyện, bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đào tạo đội ngũ cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Tổng Bí thư…

Phần nội dung Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng giới thiệu về công tác chuẩn bị cho Đại hội: Đại hội Đảng các cấp, hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng… Tài liệu, hiện vật trưng bày tiêu biểu gồm: các dự thảo báo cáo, văn kiện, ý kiến đóng góp của nhân dân; hình ảnh hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Thông qua trưng bày, góp phần giúp công chúng, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trẻ hiểu rõ hơn về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; 12 kỳ Đại hội Đảng với những thắng lợi, thành tựu, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình, phát triển.

Đặc biệt, trong trưng bày lần này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia ứng dụng công nghệ trình chiếu (media) hiện đại nhằm không chỉ đổi mới trưng bày mà còn góp phần cung cấp thông tin phong phú hơn để thu hút khách tham quan.

Trưng bày mở cửa đến hết tháng 5 năm 2021.

Hoài Hương (theo vanhoa.vn)

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: