Xã Hội

88,6% người dân tham gia bảo hiểm y tế

Thứ Ba, 12/02/2019

Để đạt được mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có hơn 90% dân số tham gia BHYT, BHXH tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phát triển và mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành cũng như thực hiện chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng và mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT rộng khắp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh làm tốt công tác khám, chữa bệnh BHYT và quản lý nguồn quỹ BHYT; tăng cường giám định chi phí khám, chữa bệnh, tránh hiện tượng lạm dụng quỹ BHYT;làm tốt công tác đấu thầu thuốc; đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.

Nhờ các giải pháp trên, đến hết năm 2018, toàn tỉnh có gần 4.800 đơn vị với 967.870 người tham gia BHXH, BHYT, tăng hơn 47.800 người so với năm 2017; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,6% dân số, vượt 5,8% so với chỉ tiêu Chính phủ giao.

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: