Xã Hội

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở huyện Sông Lô

Thứ Ba, 19/01/2021

Những năm qua, công tác dân vận chính quyền được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể huyện Sông Lô chú trọng triển khai thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công chức Tư pháp xã Lãng Công, huyện Sông Lô tận tình hướng dẫn người dân về các thủ tục hành chính.

Trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác dân vận chính quyền, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy tinh thần dân chủ gắn với việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương...

Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn thường xuyên nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới.

Chú trọng nhân rộng các điển hình “dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trọng tâm là xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, phát triển KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...

Hệ thống dân vận cơ sở trên địa bàn huyện từng bước được bổ sung, kiện toàn với 146 tổ dân vận cơ sở được thành lập, thu hút trên 700 thành viên hoạt động có hiệu quả ở tất cả các thôn dân cư, TDP. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở tiếp tục có nhiều đổi mới cả về nội dung, phương thức theo hướng chủ động, thiết thực...

Các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện chú trọng triển khai có hiệu quả công tác dân vận chính quyền trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, huy động tối đa các nguồn lực phát triển KT-XH, giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH...

Xã Cao Phong là một trong những địa phương làm tốt công tác dân vận chính quyền ở huyện Sông Lô. Trao đổi với phóng viên, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng khối Dân vận Đảng ủy xã Trịnh Tuấn Anh cho biết: Để từng bước nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, BTV Đảng ủy xã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị.

Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác vận động quần chúng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu phát triển KT-XH ở địa phương.

Đảng ủy tăng cường lãnh đạo chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công tác dân vận từ cấp xã đến các thôn dân cư, thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân ngay từ khi mới phát sinh...

Từ hiệu quả công tác dân vận chính quyền, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã ngày càng được nâng cao; tinh thần, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được phát huy; ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức xã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng địa phương ngày càng ổn định và phát triển...

Có mặt tại bộ phận “một cửa” xã Lãng Công, chúng tôi nhận thấy người dân đến giải quyết thủ tục hành chính được đội ngũ cán bộ tiếp dân của xã tận tình hướng dẫn, giải quyết công việc, tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định về thời gian.

Theo Phó Bí thư Thường trực, Trưởng khối Dân vận Đảng ủy xã Lãng Công Lê Hồng Công: Nhiệm vụ của chính quyền là phục vụ nhân dân, do đó chính quyền phải luôn gần dân, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống của người dân.

Bên cạnh việc tăng cường đối thoại với nhân dân, giải quyết, xử lý dứt điểm đơn, thư KNTC của công dân, Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân...

UBND xã lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận chính quyền đó là chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và hiện đại hóa nền hành chính. Mỗi cán bộ, công chức xã dù ở bất cứ vị trí công tác nào cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, vì nhân dân phục vụ...

Những kết quả nổi bật trong công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện thời gian qua đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Huyện ủy, UBND huyện và các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở...

Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện công tác dân vận nói chung và dân vận chính quyền nói riêng.

Chú trọng đổi mới phương thức vận động nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; tăng cường công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân ngay từ cơ sở.

Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình “dân vận khéo” trong công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Bài, ảnh: Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: