Xã Hội

Khẳng định vai trò của MTTQ các cấp

Thứ Sáu, 15/01/2021

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh không ngừng đổi mới cả về nội dung, hình thức hoạt động, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, nhất là củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội.

Cán bộ Ủy ban MTTQ xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên giám sát chất lượng công trình rãnh thoát nước thải của địa phương.

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn bởi thiên tai, dịch bệnh, nhất là sự bùng phát của Covid – 19 ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt, đời sống, sản xuất của người dân, doanh nghiệp.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh, các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân, phát huy vai trò, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc phòng, chống dịch.

Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn công tác thường xuyên tiến hành kiểm tra, nắm bắt tình hình dịch bệnh và sức khỏe nhân dân tại 9 huyện, thành phố; kịp thời khoanh vùng, dập dịch, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp tổ chức triển khai giám sát việc chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đảm bảo chặt chẽ, có trên 93 nghìn đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo được nhận hỗ trợ với số tiền trên 111 tỷ đồng; 188 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được nhận hỗ trợ với số tiền 188 triệu đồng, góp phần ổn định cuộc sống.

Cùng với công tác tuyên truyền phòng, chống dịch, từ năm 2020 đến nay, MTTQ các cấp phối hợp tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... nhằm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

MTTQ từ tỉnh tới cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, bám sát tình hình đời sống của các tầng lớp nhân dân nhằm vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thu hút đông đảo các hội, đoàn thể và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia.

MTTQ các cấp cùng các hội, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, thực hiện tốt chủ trương giải phóng mặt bằng, giữ vững tiêu chí ở những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư”, nhân dân toàn tỉnh đóng góp, ủng hộ ngày công, tiền với tổng giá trị gần 700 tỷ đồng. Nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất, mở rộng đường làng, ngõ xóm.

Đến nay, toàn tỉnh hoàn thành hơn 734 km rãnh thoát nước thải, đạt gần 147% kế hoạch đề ra, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường khu dân cư.

MTTQ các cấp của tỉnh phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”; vận động nhân dân xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và cứu trợ thiên tai; tuyên truyền nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”...

Trong năm, các tổ chức, cá nhân ủng hộ số tiền 17.792 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 252 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 14.144 tỷ đồng; tặng hàng nghìn suất quà cho người nghèo; phối hợp với các hội, đoàn thể tư vấn, hướng nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, kịp thời giúp đỡ người nghèo, cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Tỉnh đã thành lập đoàn công tác trao hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ với số tiền hơn 10 tỷ đồng; trích Quỹ Cứu trợ của tỉnh hỗ trợ 52 hộ khó khăn có nhà ở bị sập, nạn nhân tai nạn rủi ro, đuối nước với số tiền 200 triệu đồng…

Có thể nói, những kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng, khẳng định rõ nét hơn vai trò của MTTQ các cấp trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân, bảo vệ, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Phương LoanTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: