Xã Hội

Huyện Lập Thạch: Gần 94% đơn kiến nghị, phản ánh của công dân được giải quyết xong

Thứ Hai, 11/01/2021

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn của huyện Lập Thạch chú trọng thực hiện.

Năm 2020, toàn huyện tiếp 626 lượt công dân (giảm 59 lượt so cùng kỳ năm 2019), trong đó, cấp huyện tiếp 173 lượt (giảm 50 lượt); cấp xã tiếp 453 lượt (giảm 9 lượt), chủ yếu là các kiến nghị, phản ánh.

Toàn huyện tiếp nhận 258 đơn thư của công dân (đơn cũ chuyển sang 34 đơn, đơn mới tiếp nhận 224 đơn, giảm 37 đơn so với cùng kỳ. Trong đó, UBND huyện tiếp nhận 93 đơn (giảm 43 đơn so với cùng kỳ); UBND các xã, thị trấn tiếp nhận 131 đơn (giảm 5 đơn so với cùng kỳ).

Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện 74 đơn, trong đó: tố cáo 2 đơn, kiến nghị phản ánh 72 đơn; thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã 184 đơn kiến nghị phản ánh.

Toàn huyện đã giải quyết xong 242/258 đơn kiến nghị, phản ánh của công (đạt 93,7%), trong đó UBND huyện giải quyết xong 68/74 đơn (đạt 91,8%), UBND các xã, thị trấn giải quyết xong 174/184 đơn (đạt 94,5%). Các đơn còn lại đang trong thời hạn giải quyết theo quy định.

Thúy Hường

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: