Xã Hội

Công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tam Đảo

Thứ Hai, 07/12/2020

Huyện Tam Đảo có 9 đơn vị hành chính, trong đó có 4 xã thuộc khu vực II và 3 thôn đặc biệt khó khăn là: Đạo Trù Thượng, Đạo Trù Hạ, Tiên Long thuộc xã Đạo Trù. Toàn huyện có gần 84.000 nhân khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm hơn 42% tổng dân số toàn huyện, chủ yếu là dân tộc Sán Dìu.

Đồng bào dân tộc thiểu số xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu có giá trị kinh tế cao. Ảnh: Trường Khanh

 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp huyện Tam Đảo thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với nhân dân, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào, để các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân vận thực hiện hiệu quả; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh... Qua đó, tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp.

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc, miền núi, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các cấp, các ngành, các đơn vị và nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện các chính sách, chương trình, dự án cho vùng đồng bào dân tộc, miền núi được đầy đủ, đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm, thực hiện công khai, dân chủ từ cơ sở.

Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách được ưu tiên cho phát triển hạ tầng, giáo dục, chuyển giao khoa học công nghệ, hỗ trợ tín dụng, phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm...

Thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng theo Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 với tổng kinh phí đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) là 6,7 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn từ ngân sách là 6 tỷ đồng và 700 triệu đồng từ các nguồn vốn khác.

Đã có 10 công trình được đầu tư bằng nguồn ngân sách, đó là các công trình về đường giao thông nông thôn, công trình trường học, công trình nhà văn hóa thôn, công trình thoát nước vệ sinh môi trường nông thôn.

Hiện nay, 100% đường trục liên xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; trên 95% đường trục liên thôn, xóm được cứng hóa; tỷ lệ hộ được sử dụng điện đạt 100%. Hệ thống thủy lợi hồ, đập, kênh, mương được đầu tư xây dựng đảm bảo phục vụ sản xuất cho nhân dân.

Các công trình được đầu tư hoàn thiện, bàn giao đưa vào sử dụng đã phát huy tốt hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân vùng dự án, góp phần làm thay đổi diện mạo và tác động tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở vùng DTTS và miền núi.

Với phương châm giảm chính sách hỗ trợ trực tiếp, trong dự án hỗ trợ phát triển sản xuất ở các thôn ĐBKK giai đoạn từ năm 2017 - 2020, huyện thực hiện 4 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại 3 thôn ĐBKK của xã Đạo Trù với kinh phí là 600 triệu đồng. Trong đó, đối tượng thụ hưởng dự án là hộ nghèo, cận nghèo, nhóm hộ.

Việc triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tiếp thu và áp dụng các kiến thức KHKT vào sản xuất nông nghiệp, từng bước thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, quy mô sản xuất được mở rộng, các ngành nghề, dịch vụ, phục vụ sản xuất được chú trọng và phát triển hơn.

Việc tổ chức triển khai hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nội dung và thực hiện hỗ trợ linh hoạt, như hỗ trợ giống lúa năng suất cao, phân bón... kết hợp với tập huấn khuyến nông, tổ chức tham quan, học tập các mô hình sản xuất, góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân có những chuyển biến tích cực, từng bước thoát nghèo.

Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của các thôn ĐBKK giảm từ 2- 2,5%/năm, người nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Song song với việc triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án nhằm thúc đẩy kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi phát triển, công tác xây dựng hệ thống chính trị, chính sách cán bộ ở khu vực này luôn được Huyện ủy, UBND huyện chú trọng.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước và bố trí sử dụng cán bộ người DTTS phù hợp với tình hình của huyện, các địa phương được các cấp ủy, chính quyền quan tâm. Tỷ lệ cán bộ người DTTS trong hệ thống chính trị các cấp ngày càng tăng.

Hiện nay, số cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS tham gia các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể ở 2 cấp (huyện, xã) chiếm gần 50%; số đại biểu HĐND là người DTTS ở cấp xã 36,6% và cấp huyện 25%.

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, người tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào DTTS được quan tâm, chỉ đạo từ công tác rà soát, bình xét, đề nghị công nhận. Hiện nay, người có uy tín, già làng đang dần trở thành lực lượng nòng cốt, là “cầu nối” hữu hiệu đưa chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.

Tăng cường, đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng DTTS, huyện Tam Đảo đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi ở các xã thuộc khu vực II và các thôn đặc biệt khó khăn.

Với sự nỗ lực vươn lên của đồng bào đã thúc đẩy nền kinh tế, xã hội vùng DTTS trên địa bàn huyện Tam Đảo ngày càng phát triển, an ninh chính trị, TTATXH được củng cố và giữ vững, khối đại đoàn kết giữa các dân tộc được tăng cường.

Hoàng Nga

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: