Xã Hội

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức

Thứ Ba, 11/12/2018

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 27 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước", đội ngũ trí thức của tỉnh phát triển nhanh về cả số lượng và chất lượng. Đội ngũ trí thức có mặt ở tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa nghệ thuật… và trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến vào công tác hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từ tỉnh đến cơ sở.

Công ty cổ phần Prime Group áp dụng công nghệ sản xuất gạch tiên tiến, khẳng định uy tín sản phẩm đối với người tiêu dùng. Ảnh: Dương Chung

Theo thống kê của Sở Nội vụ, đội ngũ trí thức của tỉnh hiện có 25.770 người (tăng 5.271 người so với năm 2008), trong đó, có 54 tiến sĩ; 2.059 thạc sĩ; 16.125 người có trình độ đại học; 3.258 người có trình độ cao đẳng đang làm việc tại các cơ quan Nhà nước, cơ sở giáo dục đào tạo và bệnh viện.

Đội ngũ trí thức tham gia công tác quản lý ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có đóng góp tích cực để hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỷ lệ đội ngũ trí thức tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng tăng; nhiều cán bộ vừa tham gia quản lý, vừa nghiên cứu khoa học, tiếp cận, làm chủ và ứng dụng thành tựu khoa học vào đời sống. Đã có nhiều mô hình hiệu quả như: Mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh hữu hiệu TB-E2 để xử lý môi trường sinh hoạt nông thôn trên địa bàn 8 xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Tường; mô hình trồng chanh tứ quý, cam không hạt (cam V2) chất lượng cao; mô hình bảo tồn và phát triển cây dược liệu quý trà hoa vàng, ba kích; mô hình xử lý rác thải theo phương pháp đốt; mô hình đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn…

Bên cạnh sự lớn mạnh của đội ngũ trí thức là cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ trí thức trong các doanh nghiệp cũng ngày càng tăng với gần 6.400 người, trong đó, có 2 tiến sĩ; 292 người có trình độ trên đại học; 89 người có trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân. Đội ngũ trí thức ở các doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp tiếp nhận, làm chủ và sử dụng hiệu quả trang thiết bị kỹ thuật và các ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.

Trong những năm qua, đã có hàng trăm công trình cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, làm lợi hàng trăm tỷ đồng cho doanh nghiệp, tiêu biểu như: Công trình cải tiến thiết bị sản xuất gạch (Công ty cổ phần Prime Group); chuyển đổi hình thức kết nối mạng nội tỉnh Mega Wan sang IPEC tiết kiệm chi phí và phát triển dịch vụ hành chính công (Bưu điện tỉnh); đề án nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát hạn chế rủi ro (Ngân hàng No&PTNT Vĩnh Phúc)...

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đội ngũ thầy, cô giáo, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn đã có nhiều công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ có giá trị ứng dụng cao. Cùng với đó, đội ngũ trí thức ngành y tế đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Có nhiều thầy thuốc vừa chữa bệnh, vừa nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước, đội ngũ trí thức tại các đơn vị hành chính sự nghiệp đã sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng KHKT vào công việc như: Xây dựng bản đồ phân vùng cho sản xuất lâm nghiệp, phần mềm ATLASS khí hậu, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá xói mòn đất, quản lý các công trình thủy lợi, dự báo nguy cơ cháy rừng… giúp việc truy xuất số liệu, hình ảnh, cập nhật thông tin nhanh, chính xác, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý tài nguyên của tỉnh. Một số đề tài khoa học xã hội, văn học nghệ thuật đã giúp cho các ngành xây dựng chính sách, chiến lược phát triển, phục vụ các chương trình, mục tiêu nhằm phát triển văn hóa - du lịch, góp phần bảo tồn, phát triển, sáng tạo các giá trị văn học nghệ thuật, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân.

Đội ngũ trí thức là nòng cốt trong hoạt động nghiên cứu, thông tin, phổ biến kiến thức, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống. Hoạt động của đội ngũ trí thức trong các lĩnh vực đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng phát triển bền vững.

Hoàng HàTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: