Xã Hội

Xây dựng môi trường cơ quan không khói thuốc lá

Thứ Sáu, 04/12/2020

Thời gian qua, việc “Nói không với thuốc lá” nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, công chức xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, góp phần xây dựng thành công môi trường cơ quan không khói thuốc lá.

Cán bộ, công chức xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch tích cực xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá.

Nhằm xây dựng môi trường công sở không khói thuốc, Đảng ủy, UBND xã Thái Hòa ban hành Quy chế văn hóa công sở, trong đó quy định: “Hút thuốc lá là một trong những hành vi bị cấm đối với tất cả cán bộ, công chức”; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá tới toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường...

Để thực hiện tốt quy định không hút thuốc lá nơi làm việc, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo, phân công cán bộ lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, nhắc nhở cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên nghiêm túc thực hiện quy định không hút thuốc nơi công sở, công cộng... ; tổ chức cho 100% cán bộ, công chức ký cam kết không hút thuốc lá tại nơi làm việc và đưa việc thực hiện quy định không hút thuốc lá vào chỉ tiêu thi đua để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hằng năm...

Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy, UBND xã xác định, trước hết phải nêu cao vai trò, trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành quy định về việc không hút thuốc lá nơi công sở của mỗi cán bộ, công chức, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tạo tấm gương tốt để quần chúng nhân dân noi theo, góp phần giáo dục và khuyến khích mỗi người dân tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng...

Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Thái Hòa Nguyễn Minh Tiến cho biết: Trước đây, khi đến trụ sở UBND xã không khó để bắt gặp hình ảnh một số cán bộ, công chức hút thuốc lá trong phòng làm việc, khi giao tiếp với nhân dân; rất nhiều người dân khi đến giao dịch tại xã cũng thường xuyên hút thuốc, tàn thuốc lá vương vãi khắp nơi, gây mất mỹ quan.

Tuy nhiên, hiện nay, tất cả người dân đến giao dịch, làm việc tại trụ sở UBND xã đều không hút thuốc lá, vì xã quy định “Mọi công dân khi đến làm việc, giao dịch tại trụ sở UBND xã tuyệt đối không được hút thuốc”; đồng thời, cán bộ, công chức xã có trách nhiệm nhắc nhở, yêu cầu người dân dập tắt thuốc lá khi thấy họ hút thuốc...

Chủ tịch UBND xã Thái Hòa Nguyễn Anh Chiến khẳng định: Duy trì được thói quen không hút thuốc lá tại cơ quan, công sở của đội ngũ cán bộ, công chức cũng như làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá không chỉ xây dựng môi trường làm việc trong sạch, văn minh mà khi đó mỗi cán bộ, công chức còn thể hiện được tác phong của người cán bộ có lối sống lành mạnh, thân thiện, tạo tấm gương tốt để quần chúng nhân dân noi theo, góp phần giáo dục và khuyến khích mỗi người dân tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Có như vậy, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá mới thực sự đạt hiệu quả.

Bài, ảnh: Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: