Xã Hội

Từng bước giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới

Thứ Năm, 03/12/2020

Sau 4 năm thực hiện Kế hoạch 9518 của UBND tỉnh về “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan và cộng đồng trong việc phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới ngày càng được nâng cao, từng bước giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được lồng ghép tại các hội nghị. Ảnh: Dương Chung

 

Ông Phạm Văn Hòa, Phó trưởng Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, Sở LĐ-TB&XH cho biết, các cấp, ngành, đoàn thể đã gắn việc thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới với C uộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội”… nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong vấn đề bạo lực trên cơ sở giới.

Là cơ quan thường trực trong việc thực hiện bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, câu lạc bộ như “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em”…

Thông qua các buổi sinh hoạt mô hình, câu lạc bộ giúp người có nguy cơ bị bạo lực và nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, can thiệp và hỗ trợ kịp thời nhằm ngăn ngừa bạo lực xảy ra.

Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh đã xây dựng được 237 mô hình câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” và nhóm “Phòng, chống bạo lực gia đình”, 786 địa chỉ tin cậy, 229 đường dây nóng nhằm can thiệp hỗ trợ khi nạn nhân bị bạo lực gia đình.

Trong hoạt động thông tin, tuyên truyền , Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức nhiều hoạt động với các hình thức đa dạng, phong phú như:

Hội thi, hội diễn, tọa đàm, trao đổi… trong các đợt cao điểm như “Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”; hưởng ứng “Ngày quốc tế xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”; “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”... nhằm thay đổi nhận thức, hành động và trách nhiệm về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Thực hiện lồng ghép các nội dung phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới thông qua các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ hằng năm.

Theo đánh giá của Sở LĐ-TB&XH, tỷ lệ thời gian tham gia công việc gia đình của nam giới ngày càng cao nhìn từ góc độ nhận thức tự giác, thói quen chia sẻ công việc gia đình và xã hội.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay khi triển khai luật, các chính sách về giới và bình đẳng giới là đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn; công tác giáo dục, tuyên truyền chưa được triển khai sâu rộng.

Mặt khác, việc nhận thức đúng đắn về Luật Bình đẳng giới trong nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương và cán bộ, công chức, nhân dân còn hạn chế; nguồn lực tài chính để thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ thực hiện mục tiêu bình đẳng giới chưa đáp ứng nhu cầu thực tế…

Thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH tiếp tục phối hợp lồng ghép Luật Bình đẳng giới vào các chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển của từng đơn vị, địa phương.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, cộng đồng và toàn xã hội về xây dựng, giữ gìn gia đình ấm no, hạnh phúc.

Minh Nguyệt

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: