Xã Hội

Tập huấn xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

Thứ Sáu, 07/12/2018

Thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, Sở LĐ-TB&XH triển khai tập huấn xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2018 tại 9 huyện, thành phố của tỉnh. Đến nay, sở đã tổ chức tập huấn tại 4/9 huyện, thành phố. Theo kế hoạch, trong tháng 12 sẽ hoàn thành chương trình tập huấn.

Mục tiêu của đợt tập huấn là bồi dưỡng kiến thức về các văn bản pháp luật liên quan đến công tác trẻ em như: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; những điểm mới của Luật Trẻ em so với Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004; các nội dung cơ bản về một số chuyên đề: Phòng, chống tai nạn thương tích, phòng tránh đuối nước cho trẻ em, giới thiệu và hướng dẫn xây dựng mô hình ngôi nhà an toàn, tiêu chuẩn xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em... Đồng thời, đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em trên địa bàn.

Đợt tập huấn có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho sự phát triển của trẻ.

Hoàng HàTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: