Xã Hội

Tạo sức mạnh từ sự đoàn kết, thống nhất trong nhân dân

Thứ Tư, 02/12/2020

Hướng về nhân dân, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, công tác dân vận chính quyền luôn được UBND xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường chú trọng triển khai thực hiện, góp phần phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, là tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hằng năm, UBND xã Yên Lập xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân phụ trách chuyên môn; tổ chức quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức về công tác dân vận; thường xuyên giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân...

Đồng thời, UBND phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, công chức đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND xã Yên Lập Nguyễn Văn Tứ cho biết: “Nét nổi bật trong công tác dân vận chính quyền ở Yên Lập đó là thực hiện công tác chính quyền gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”.

Mọi thông tin, công việc liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của nhân dân đều được chính quyền công khai, minh bạch và đưa ra các hội nghị để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Các phong trào, cuộc vận động do các cấp tổ chức, phát động đều được nhân dân tích cực tham gia. Minh chứng thể hiện rõ nhất là, từ một xã có nhiều khó khăn, năm 2019, Yên Lập đã đạt chuẩn nông thôn mới. Đảng bộ, chính quyền xã 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân được chính quyền xã chú trọng thực hiện. Lãnh đạo xã dành thời gian đối thoại với nhân dân, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong buổi đối thoại, nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị. Đối với những việc cần xác minh làm rõ, UBND xã cử cán bộ xuống thôn nắm tình hình và hẹn thời gian cụ thể để giải quyết cho người dân.

Thông qua các buổi đối thoại đã tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền xã. Nhờ vậy, nhiều việc khó được giải quyết, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm của địa phương, của huyện.

Nhiều công trình, dự án cơ bản hoàn thành GPMB như: Chợ đầu mối nông sản, thực phẩm; trung tâm văn hóa xã; trụ sở làm việc của Đảng ủy, UBND; nghĩa trang nhân dân; bãi rác Đồng Quả; 5 nhà văn hóa thôn...

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, Đảng ủy, UBND xã Yên Lập thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; mở rộng hình thức đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Xã quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cả về chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và tác phong nghề nghiệp. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện công tác dân vận; nắm chắc tình hình nhân dân, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở.

Thu Nhàn

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: