Xã Hội

Yên Lạc chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước

Thứ Năm, 06/12/2018

Xác định ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) có vai trò quan trọng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, định hướng xây dựng chính quyền điện tử thời kỳ công nghệ số, huyện Yên Lạc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trên địa bàn tích cực thực hiện và đạt kết quả đáng kể. Qua đó, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của lãnh đạo; cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Cán bộ Chi cục Thuế Yên Lạc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tại đơn vị. Ảnh: Trường Khanh

Để đảm bảo việc triển khai hạ tầng và các ứng dụng CNTT đồng bộ, tạo khả năng kết nối, liên thông giữa cơ quan, đơn vị, UBND huyện Yên Lạc tiếp tục khai thác có hiệu quả các phần mềm là nền tảng của chính quyền điện tử gồm: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH); cổng thông tin điện tử; hệ thống thư điện tử công vụ… bảo đảm truyền tải thông tin thông suốt, an toàn, thuận tiện, phục vụ tốt sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện với các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn.

Đồng thời chuẩn hóa các quy trình, thủ tục hành chính, quy trình tác nghiệp, các biểu mẫu điện tử của các cơ quan Nhà nước theo hệ thống quản lý chất lượng IS0 9001:2008 và IS0 9001:2015; duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động phần mềm QLVB&ĐH từ huyện đến các xã, thị trấn.

Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ chuyên về CNTT để có khả năng tiếp cận, chuyển giao công nghệ, quản trị hệ thống mạng, các cơ sở dữ liệu, các ứng dụng chuyên ngành của từng đơn vị; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kỹ năng khai thác sử dụng hệ thống văn phòng điện tử liên thông cho lãnh đạo huyện, lãnh đạo và cán bộ văn thư các cơ quan, đơn vị, nhằm bảo đảm cho việc sử dụng hệ thống văn phòng điện tử liên thông giữa huyện với các xã, thị trấn thông suốt, hiệu quả.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phổ biến, quán triệt, tổ chức, chỉ đạo và triển khai các biện pháp để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đơn vị, địa phương mình; coi đây là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị hàng năm.

Đến nay, 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn của huyện đều được kết nối Internet băng rộng hoặc đường truyền Leased Line; gần 80% cán bộ, công chức, viên chức của UBND cấp huyện được trang bị máy tính, chưa kể máy tính cá nhân; 100% cán bộ công chức cấp huyện, xã thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc; 80% hồ sơ, số liệu, dữ liệu tại các cơ quan được số hóa, quản lý trực tiếp trên mạng máy tính.

Hầu hết các giấy mời họp, tài liệu họp và lịch công tác của UBND huyện đều được gửi thông qua hệ thống thư điện tử. Các đơn vị, cán bộ, công chức tăng cường trao đổi, gửi, nhận qua thư điện tử các loại văn bản, dự thảo báo cáo... góp phần tiết kiệm giấy tờ, trao đổi thông tin được nhanh chóng, kịp thời, giúp giải quyết công việc tốt hơn. Bên cạnh việc sử dụng các ứng dụng dùng chung, các phòng, ban vận hành các ứng dụng, phần mềm chuyên ngành như: Kế toán Misa và quản lý tài sản công; quản lý hộ tịch, dân cư… trong quản lý, điều hành, tác nghiệp.

Đồng chí Vũ Văn Thanh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Yên Lạc cho biết: Xác định Cổng thông tin giao tiếp điện tử (TTGTĐT) của huyện là kênh giao tiếp quan trọng giữa chính quyền với người dân và các tổ chức, UBND huyện đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, đổi mới giao diện để hấp dẫn người xem cũng như ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng TTGTĐT, quy định về quản lý, vận hành và cung cấp thông tin.

Thông qua Cổng TTGTĐT, thông tin chỉ đạo và điều hành của các cấp chính quyền được cập nhật thường xuyên, kịp thời; văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của huyện được công khai đầy đủ; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các thông tin chỉ đạo, điều hành, qua đó giúp người dân có thể theo dõi, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân...

Để tạo thuận tiện cho người dân tra cứu thông tin về thủ tục hành chính, năm 2016, UBND huyện Yên Lạc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, triển khai sử dụng phần mềm một cửa dùng chung tỉnh Vĩnh Phúc, mở rộng việc nộp hồ sơ và trả kết quả thông qua phần mềm và dịch vụ bưu chính công ích. Nhờ vậy, việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định, tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức và công dân, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện, bố trí nguồn ngân sách đầu tư các trang thiết bị hiện đại tại Trung tâm Hành chính công: Hệ thống tra cứu nội dung thủ tục hành chính trên màn hình cảm ứng, hệ thống camera quan sát, hệ thống tạo mã vạch, hệ thống xếp hàng điện tử và bảng điện tử, máy tính, thiết bị văn phòng…

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng CNTT, việc giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Yên Lạc ngày càng đạt kết quả cao. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện tiếp nhận trên 80 nghìn hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 97%...

Lê ThảoTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: