Xã Hội

Truyền thông nâng cao nhận thức về HIV/AIDS

Thứ Năm, 06/12/2018

Nhân Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, Sở LĐ-TB&XH tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức về HIV/AIDS và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại các trường THCS trên toàn tỉnh.

Nội dung truyền thông tập trung vào các vấn đề trọng tâm: Khái quát về HIV/AIDS; con đường lây nhiễm HIV; trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS như thế nào; giới thiệu về các chính sách của Nhà nước trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS... Từ đó, định hướng để học sinh không kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS dựa trên cơ sở Công ước Quốc tế về quyền trẻ em.

Những hoạt động trên mang ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng nói chung và đối tượng trẻ em nói riêng. Các nhà trường cần xem đây là một chương trình ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng sống bổ ích cho học sinh; đồng thời, thường xuyên nhắc nhở học sinh rèn luyện kỹ năng sống lành mạnh và mỗi em sẽ là một tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền tới mọi người và cộng đồng về những hiểm họa của HIV/AIDS và cách phòng tránh, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với bệnh nhân HIV/AIDS… vì một xã hội công bằng, tốt đẹp.

Hoàng HàTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: