Xã Hội

Đổi mới tuyên truyền về cải cách hành chính

Thứ Năm, 06/12/2018

Xác định hoạt động tuyên truyền đóng vai trò quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC), UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từng bước đổi mới công tác tuyên truyền.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân thực hiện thao tác trên phần mềm ứng dụng bộ phận một cửa. Ảnh: Khánh Linh

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì thực hiện tuyên truyền về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC); tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, website, bản tin của các sở, ban, ngành, địa phương; công khai các TTHC, công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính…; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ trong CCHC; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức cách mạng, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và xử lý các tình huống trong hoạt động hành chính…

Từ đầu năm đến nay, Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng và phát 5 chuyên mục về cải cách TTHC trên sóng Đài PT-TH tỉnh; đăng hơn 100 tin, bài, ảnh, phóng sự tuyên truyền về CCHC trên Báo Vĩnh Phúc và hàng trăm tin, bài tuyên truyền về CCHC trên website, bản tin của các sở, ban, ngành, địa phương; phối hợp tổ chức 5 lớp tuyên truyền về CCHC tại các huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Tam Đảo, thành phố Phúc Yên và Sở Tư pháp; 1 lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho lãnh đạo, cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; 2 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho hơn 300 công chức, viên chức đảm nhiệm công tác CCHC; 11 lớp tập huấn nghiệp vụ quản trị phần mềm ứng dụng bộ phận một cửa cho hàng trăm công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; tổ chức 17 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hơn 2.500 lượt cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị và 13 lớp đào tạo cho hơn 2.100 lượt công chức xã, phường, thị trấn.

Đặc biệt, để hoạt động tuyên truyền CCHC được đổi mới, đa dạng, tạo sức hút với đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân, Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng kịch bản, tổ chức các hình thức tuyên truyền mới, hấp dẫn như: Hội thi tuyên truyền về cải cách TTHC; tọa đàm, trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các TTHC; xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền CCHC phát trên sóng Đài PT - TH tỉnh…

Điển hình là Hội thi Văn hóa công sở khối xã, thị trấn huyện Bình Xuyên lần thứ nhất năm 2018.Thông qua hội thi, mỗi cán bộ, công chức trên địa bàn có dịp kiểm chứng kiến thức, hoàn thiện kỹ năng, phong cách giao tiếp, làm việc của bản thân, đồng thời tuyên truyền đến đông đảo quần chúng nhân dân về Quy chế văn hóa công sở, cũng như công tác cải cách, đơn giản hóa các TTHC, hướng đến chính quyền phục vụ nhân dân.

Có thể khẳng định, thời gian qua, công tác tuyên truyền CCHC có những đóng góp quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC; nâng cao năng lực, kỹ năng, ý thức, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao hiệu quả giải quyết các TTHC cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Chỉ tính riêng Trung tâm Hành chính công tỉnh, đơn vị đang thực hiện gần 1.160 TTHC của 16 sở, ban, ngành, đến tháng 10/2018, trung tâm đã tiếp nhận gần 22 nghìn hồ sơ TTHC, trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần 95% tổng số hồ sơ; tính chung bộ phận một cửa trên toàn tỉnh, đã tiếp nhận gần 215 nghìn hồ sơ TTHC, trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần 95% tổng số hồ sơ.

Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: