Xã Hội

Nhân rộng và đổi mới mô hình hoạt động CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Thứ Năm, 19/11/2020

Ngày 19/11, Đoàn công tác của tổ chức HelpAge International tại Việt Nam phối hợp với Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh dự sinh hoạt và đánh giá hoạt động của mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Đông, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường.

Đại diện của Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam và các đại biểu tham quan mô hình vay vốn của hội viên CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Đông, xã Lũng Hòa. Ảnh: Trà Hương

Dự án "Hỗ trợ NCT thiệt thòi thông qua nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở Việt Nam” (VIE 070) do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ thông qua hợp tác với Tổ chức Hỗ trợ NCT Hàn Quốc; Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam hỗ trợ về kỹ thuật được triển khai tại 9 tỉnh phía Bắc.

Đến nay, Vĩnh Phúc đã thành lập được 15 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. Hơn 1 năm qua, công tác triển khai Dự án VIE 070 trên địa bàn tỉnh được thực hiện có bài bản, thu hút gần 1.000 người tham gia với nòng cốt là hội viên Hội NCT.

Đặc biệt, với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, hoạt động của các CLB được triển khai đồng đều, hiệu quả trên 8 nội dung theo đúng quy định của dự án đề ra, gồm tăng thu nhập; chăm sóc sức khỏe; chăm sóc tại nhà dựa vào tình nguyện viên; tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng; chăm sóc đời sống tinh thần; quyền và lợi ích; vận động nguồn lực; nâng cao nhận thức, kiến thức.

Thời gian tới, Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ để nhân rộng và đổi mới mô hình hoạt động CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, góp phần nâng cao năng lực của Hội NCT các cấp và chính quyền các địa phương trong hỗ trợ, quản lý và nhân rộng CLB ở thôn, khu dân cư.

Hoàng HàTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: