Xã Hội

Hiệu quả công tác thanh tra tài nguyên và môi trường

Thứ Ba, 06/11/2018

Nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết những khúc mắc, khiếu nại của người dân, từng bước khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý việc sử dụng nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT).

Ðể công tác thanh tra, kiểm tra đạt hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật, hàng năm, Thanh tra Sở TN&MT chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, BVMT… và xử lý các vi phạm liên quan; tiếp nhận, xử lý và giải quyết các đơn thư, khiếu nại của người dân; giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật những phản ánh, kiến nghị được gửi tới qua đơn thư, đường dây nóng hay các buổi tiếp công dân. Qua đó, hạn chế những sai phạm, phát hiện yếu kém để xử lý kịp thời đối với cá nhân và tổ chức vi phạm.

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra của Thanh tra sở chuyển dần từ diện rộng sang tập trung vào các cơ quan, đơn vị, tổ chức có dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trong đó, tập trung xử lý vi phạm tại các khu vực, điểm nóng, những vụ việc, vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm đã đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và các hành vi tham nhũng, lãng phí về tài nguyên và môi trường ở các địa phương trong tỉnh.

Năm 2018, Thanh tra sở tập trung thanh tra các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất, khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường. 9 tháng năm 2018, Thanh tra Sở TN&MT đã tiến hành 12 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 14 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đã ban hành báo cáo, kết luận đối với 8 cuộc thanh tra, kiểm tra, 4 cuộc thanh tra còn lại đang trong thời gian thanh tra, dự thảo kết luận, báo cáo.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra cho thấy công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh cơ bản đã có nhiều chuyển biến tích cực; trách nhiệm, quyền hạn, năng lực của cán bộ trong việc thực hiện và thi hành pháp luật từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, qua thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất hiện nay còn một số tồn tại như: Tự ý mở rộng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; chậm hoặc không thực hiện nghĩa vụ tài chính trong việc sử dụng đất; không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định…

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, Chánh Thanh tra Sở TN&MT đã ra 9 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Ngoài ra, căn cứ hồ sơ vi phạm do Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh), Chi cục BVMT chuyển đến, Chánh Thanh tra sở cũng đã ban hành 15 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 15 cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm với số tiền hơn 288 triệu đồng…

Song song với hoạt động thanh tra, kiểm tra, lực lượng Thanh tra sở còn thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc các lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường. Tính từ đầu năm đến nay, Thanh tra ngành tài nguyên và môi trường tỉnh đã tiếp nhận, xử lý và giải quyết 86 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó có 41 đơn đủ điều kiện và đã được giải quyết. Thông qua công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã kịp thời phát hiện những sai phạm ngay tại cơ sở và giải quyết, phúc đáp những thắc mắc, khiếu nại của nhân dân, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Giang, Chánh Thanh tra Sở TN&MT cho biết: “Công tác thanh tra, kiểm tra được đánh giá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành TN&MT. Vì vậy, trong thời gian tới, ngành tiếp tục tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về TN&MT trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là lĩnh vực đất đai, khoáng sản và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; kiểm tra việc chấp hành các kết luận thanh, kiểm tra đối với các đơn vị đã được thanh, kiểm tra. Bên cạnh đó, Sở TN&MT sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các huyện, thành phố, các ngành trong tỉnh giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh, ngay từ cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TN&MT trên địa bàn tỉnh”.

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: