Xã Hội

Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân

Thứ Năm, 05/11/2020

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể của huyện Lập Thạch tích cực triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, TTATXH ở địa phương.

Cán bộ Tư pháp xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch hướng dẫn người dân tìm hiểu các quy định của Luật Đất đai năm 2013.

 

Hằng năm, Phòng Tư pháp huyện Lập Thạch chủ động tham mưu UBND huyện xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn.

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Trong đó, tập trung tuyên truyền thông qua các hình thức như: Tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền về pháp luật; hội thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn, thôn dân cư; tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, tờ gấp; tổ chức các hội thi sân khấu hóa tuyên truyền pháp luật; hội thi “Tuyên truyền viên pháp luật giỏi”...

Hằng tháng, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ thực hiện chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên bản tin để phát hành đến tất cả các chi, đảng bộ, khu dân cư, cơ quan, đơn vị. Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương duy trì thực hiện có hiệu quả nội dung sinh hoạt trong “Ngày pháp luật” hằng tháng.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện lấy ngày mùng 3 hằng tháng là “Ngày pháp luật” (gắn với sinh hoạt chi bộ tại các cơ quan, đơn vị); các xã, thị trấn lấy ngày mùng 1 hằng tháng là “Ngày pháp luật” (gắn với ngày sinh hoạt chi bộ nông thôn)...

Huyện duy trì có hiệu quả hoạt động của 20 nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật tại 20 xã, thị trấn; quan tâm, chú trọng xây dựng và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp; trong đó, nòng cốt là đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cơ sở.

Toàn huyện Lập Thạch có 19 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 595 tuyên truyền viên pháp luật cấp cơ sở. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đông đảo cán bộ, các tầng lớp nhân dân...

Việc xây dựng, cấp phát bổ sung tài liệu pháp luật hỗ trợ các ngành, đơn vị, chính quyền cơ sở xây dựng tủ sách pháp luật được chú trọng thực hiện, chất lượng quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ngày càng nâng cao.

Hiện nay, tất cả 20/20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có tủ sách pháp luật với quy mô 200 đầu sách/1 tủ và đầy đủ hệ thống công báo; 100% thôn dân cư, TDP được trang bị tủ sách pháp luật, tạo điều kiện để cán bộ, nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật.

Hoạt động hòa giải tại cơ sở phát huy hiệu quả. Toàn huyện có 189 tổ hòa giải cơ sở với hơn 1.000 hòa giải viên. Thời gian qua, đội ngũ hòa giải viên cơ sở tiếp nhận và hòa giải thành hàng trăm vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay từ cơ sở, với tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 80%.

Việc hòa giải thành công các vụ việc tranh chấp tại cơ sở góp phần tích cực trong việc giữ gìn tình làng nghĩa xóm tại các khu dân cư, hạn chế mâu thuẫn, tranh chấp phải giải quyết ở các cơ quan pháp luật...

Công tác xã hội hóa việc tuyên truyền, PBGDPL được đẩy mạnh, thông qua việc duy trì và nâng cao hiệu quả của các CLB tuyên truyền, PBGDPL ở cơ sở như: CLB Phụ nữ phòng, chống bạo lực gia đình ở xã Bắc Bình, Quang Sơn; CLB Phụ nữ với pháp luật ở xã Liên Hòa; CLB Gia đình hạnh phúc ở xã Xuân Lôi; CLB Phụ nữ phòng, chống tệ nạn xã hội ở xã Triệu Đề, Tiên Lữ, Văn Quán…

Công chức tư pháp xã Quang Sơn Vũ Văn Thắng cho biết: Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản pháp luật có liên quan mật thiết đến đời sống của người dân như: Bộ luật Dân sự, Hình sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... Các chi bộ, thôn dân cư lồng ghép nội dung tuyên truyền, PBGDPL vào các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi họp thôn, sinh hoạt của các hội, đoàn thể cơ sở...

MTTQ xã và các tổ chức thành viên thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước...

Hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL góp phần làm thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân trong việc chấp hành pháp luật; hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn...

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, huyện Lập Thạch đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp; củng cố và duy trì hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở; đẩy mạnh xã hội hóa công tác tuyên truyền, PBGDPL...

Bài, ảnh: Ngô Tuấn Anh

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: