Xã Hội

Huyện Lập Thạch xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ Tư, 04/11/2020

Xác định xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, huyện Lập Thạch luôn chú trọng củng cố, xây dựng và tăng cường sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc xây dựng cống, rãnh thoát nước thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường được người dân xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch tích cực hưởng ứng, tham gia. Ảnh: Kim Ly

Để thực hiện hiệu quả công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ huyện đã vận động nhân dân tham gia sinh hoạt ở các tổ chức hội, đoàn thể; tham gia các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, xây dựng nhà đại đoàn kết, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường…

Tiếp nối thành công từ cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được Ủy ban MTTQ huyện Lập Thạch cụ thể hóa 5 nội dung gắn với các nhiệm vụ trọng tâm. MTTQ huyện thường xuyên kiện toàn và duy trì có hiệu quả hoạt động của 189 nhóm nòng cốt xây dựng NTM, đô thị văn minh tại 20 xã, thị trấn; thành lập 3 mô hình điểm dân vận khéo, 68 mô hình bảo vệ môi trường.

Việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư luôn được Huyện ủy quan tâm. Cùng với sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh, các gia đình trong thôn, tổ dân phố, Ban công tác mặt trận các khu dân cư còn mời những người con xa quê cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí cho ngày hội; tổ chức tặng quà các hộ chính sách, hộ nghèo; biểu dương, khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu...

Hằng năm, 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với các hình thức như giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao giữa các tổ liên gia... “Bữa cơm đại đoàn kết” diễn ra trong không khí phấn khởi, vui vẻ.

Thông qua việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo… góp phần xây dựng đạo đức, lối sống, nếp nghĩ, cách làm hay, tinh thần tương thân tương ái, hình thành lối sống đẹp trong nhân dân.

Đồng thời, qua các cuộc thi tài tại ngày hội, nhiều trò chơi dân gian, điệu hát truyền thống đã được khơi dậy và giữ gìn. Cùng với đó, người dân thêm gắn kết, gần gũi, thân thiện, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, việc làm và đời sống.

MTTQ huyện Lập Thạch và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân đóng góp hơn 2 tỷ đồng, 4.877 ngày công lao động, hiến hơn 16 nghìn m2 đất để làm đường, xây dựng cầu, cống; vận động nhân dân đóng góp ngày công để sửa chữa nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, kéo đường điện thắp sáng đường làng, ngõ xóm cho nhân dân.

Một số xã triển khai có hiệu quả phong trào xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải như Đồng Ích xây dựng được 8,3 km, Triệu Đề xây dựng được 3,3 km...

Để chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách các dịp lễ, Tết, MTTQ huyện đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ nhiều phần quà có giá trị; trích Quỹ “Vì người nghèo” kịp thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà những gia đình không may gặp rủi ro, hoạn nạn trong cuộc sống; xây dựng nhà đại đoàn kết. Việc cấp phát quà cho các đối tượng được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lập Thạch Lê Minh Đức cho biết: "Qua việc thực hiện các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện ngày càng thêm đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt".

Diệu LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: