Xã Hội

Cán bộ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh phát huy sức trẻ, sự sáng tạo

Thứ Sáu, 02/11/2018

Khi nói về nêu gương “Người tốt, việc tốt”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Thấm nhuần quan điểm của Bác, trong những năm qua, được sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, phát huy truyền thống vàng son vinh quang 87 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tiếp nối kết quả của các thế hệ cán bộ đoàn đi trước, bằng sức trẻ, sự sáng tạo,tinh thần tiên phong, gương mẫu, đội ngũ cán bộ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, trau dồi kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, ra sức thi đua, vượt qua mọi khó khăn, xung kích đi đầu trong các phong trào như: "Ba trách nhiệm", "Sáng tạo trẻ", "Chung tay cải cách thủ tục hành chính"… Qua đó, tạo môi trường cho cán bộ đoàn được cống hiến và từng bước trưởng thành, tạo nguồn sinh lực mới, đội ngũ cán bộ trẻ bổ sung cho Đảng, cho các cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, dưới sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, một số cán bộ, đoàn viên, thanh niên chưa có nhiều kinh nghiệm sống, lập trường tư tưởng có lúc chưa vững vàng, dễ bị các đối tượng xấu lôi kéo; vẫn còn có cán bộ đoàn nói một đằng,làm một nẻo, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, còn nặng về hình thức, nặng về thành tích, cá nhân chủ nghĩa, chưa thực sự nêu gương, xa rời đoàn viên thanh niên, chưa thật sự lắng nghe ý kiến của đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân…

Trước tình hình trên, việc nêu gương của cán bộ đoàn, nhất là những cán bộ “thủ lĩnh” là bức thiết hơn bao giờ hết. Nêu gương phải trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày, hằng giờ của mỗi cán bộ, đoàn viên, của người đứng đầu mỗi tổ chức, mỗi cấp bộ đoàn. Theo đó, để làm tốt công tác nêu gương, đòi hỏi mỗi cán bộ đoàn, nhất là người đứng đầu, phải nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự giác, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc nêu gương của cán bộ đoàn phải theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với hành”. Mỗi “thủ lĩnh” đoàn phải nêu gương cho đoàn viên thanh niên, quần chúng và người lao động trong cơ quan, đơn vị làm theo.

Nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trước hết, cần nêu gương theo 3 mối quan hệ chính, bao gồm: Đối với mình, đối với người, đối với công việc. Để nêu gương, trước hết, mỗi cán bộ phải làm gương trong công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”...

Trong công việc, mỗi cán bộ đoàn cần học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phong cách làm việc thận trọng, tỉ mỉ, giờ nào việc ấy, tinh thần trách nhiệm và dân chủ, dễ gần;có thói quen đi sâu, đi sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên. Khi đã đề ra chủ trương, biện pháp thì phải nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, quyết tâm lãnh đạo thực hiện cho bằng được.

Đồng thời, phải kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh, xa rời thực tế, xa rời cơ sở, xa rời đoàn viên thanh niên; kiên quyết phê phán những cán bộ, đoàn viên thanh niên không dám nói, không dám hành động, hoặc nói nhiều làm ít, nói mà không làm, nói một đằng làm một nẻo, thậm chí thụ động, ỷ lại, sợ trách nhiệm, tranh công, đổ lỗi... Những biểu hiện đó hoàn toàn trái với tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho phương pháp nêu gương mất đi ý nghĩa và tác dụng trong giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Quần chúng, đoàn viên thanh niên chỉ quý mến những cán bộ có tư cách, đạo đức, tiền phong, gương mẫu, xung kích trong mọi công việc. Việc nêu gương từ công việc đến đời sống của “thủ lĩnh” đoàn đã có sức lan tỏa, hiệu triệu đoàn viên thanh niên làm theo, từ đó, góp phần tạo nên một thế hệ cán bộ tận tụy, năng động, sáng tạo, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn, xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Nguyễn Mạnh Tuấn

(Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: