Xã Hội

Hơn 29,5 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh

Thứ Năm, 01/11/2018

Hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2018 (từ 17/10 đến 18/11/2018), Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã có kế hoạch số 34/KH-BVĐ về việc tổ chức Tháng cao điểm "Vì người nghèo", trong đó, đề nghị mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động hưởng lương ủng hộ 1 ngày lương.

Tính đến hết ngày 25/10/2018, toàn tỉnh đã có 8 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh với tổng số tiền hơn 29,5 triệu đồng. Cụ thể: Ủy ban MTTQ tỉnh ủng hộ hơn 12 triệu đồng; Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường ủng hộ hơn 5,3 triệu đồng; Đoàn Nghệ thuật ca múa nhạc Vĩnh Phúc ủng hộ 3,2 triệu đồng; Hội CCB tỉnh ủng hộ hơn 2,4 triệu đồng; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ủng hộ hơn 2,4 triệu đồng...

Vũ Hồng HạnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: