Xã Hội

Yên Lạc phấn đấu hoàn thành việc giao đất dịch vụ

Thứ Năm, 01/11/2018

Huyện Yên Lạc là 1 trong 5 địa phương được UBND tỉnh giao hoàn thành việc giao đất dịch vụ cho nhân dân vào năm 2018. Với những giải pháp quyết liệt của lãnh đạo địa phương, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của người dân, Yên Lạc phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch.

Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng xã Đồng Cương (Yên Lạc) phấn đấu hoàn thành giao đất dịch vụ đúng kế hoạch

Theo kế hoạch, huyện Yên Lạc có hơn 7,08ha đất dịch vụ. Xác định công tác giao đất dịch vụ là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương,đồng thời ổn định cuộc sống cho những hộ dân có diện tích đất bị thu hồi, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Lạc đã triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm hoàn thành đúng tiến độ được giao. Để thực hiện việc giao đất dịch vụ cho dân đảm bảo công khai, minh bạch, UBND huyện Yên Lạc đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách đất dịch vụ; giao nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo phụ trách từng xã, thị trấn.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền,nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện các quy định của Nhà nước về đất đai, hàng tuần, đồng chí Chủ tịch UBND huyện trực tiếp nghe lãnh đạo UBND xã, thị trấn báo cáo tiến độ, đưa ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác chi trả đất dịch vụ của từng địa phương.

Nhờ vậy, tiến độ giao đất dịch vụ của huyện chuyển biến tích cực. Nếu cuối tháng 6/2018, toàn huyện mới giao gần 50% diện tích đất dịch vụ thì đến cuối tháng 10/2018, huyện đã bàn giao hơn 59.284m2 (đạt gần 85%). Trừ xã Trung Hà không có diện tích đất dịch vụ, đến nay, 11/16 xã đã hoàn thành việc bàn giao đất, còn lại thị trấn Yên Lạc đã hoàn thành 93%, xã Tề Lỗ 91%, xã Trung Nguyên gần 60%, xã Đồng Cương gần 16%; xã Tam Hồng chưa tiến hành bàn giao.

Có mặt tại xã Đồng Cương - 1 trong 2 địa phương chậm giao đất dịch vụ, mặc dù nắng đã đứng bóng nhưng trụ sở UBND xã vẫn tấp nập người dân đến làm thủ tục giao nhận đất dịch vụ. Địa phương đang khẩn trương vận động, đôn đốc các bộ phận chuyên môn, người dân đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành việc bàn giao đúng tiến độ.

Theo thống kê, xã Đồng Cương có 869 hộ được giao đất dịch vụ với diện tích hơn 4.770m2. Để có mặt bằng đất dịch vụ cho dân, xã đã quy hoạch 3,5ha tại các khu đồng Đống Đám, Vác Giữa, Cây Châm thuộc thôn Chi Chỉ; ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường GPMB dự án khu đất dịch vụ, đất đấu giá QSDĐ với diện tích hơn 31.512m2; đồng thời vay từ Quỹ phát triển đất của tỉnh hơn 5 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ GPMB và hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, Đồng Cương mới hoàn thành gần 16% tổng diện tích cần bàn giao (tương đương hơn 687m2). Khó khăn nhất đối với địa phương hiện nay là công tác GPMB do còn 20 hộ (với diện tích gần 6.900m2) chưa nhận tiền bồi thường, trong đó có 5 hộ (với diện tích hơn 2.600m2) nằm trong diện tích đất quy hoạch. Ngoài ra, còn 4 hộ không phối hợp với Ban Bồi thường GPMB tiến hành kiểm đếm vì đòi hỏi những quyền lợi ngoài quy định của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Thà, Chủ tịch UBND xã Đồng Cương cho biết: Nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc, đồng thời hoàn thành việc giao đất dịch vụ cho dân vào cuối tháng 11/2018, địa phương đã chỉ đạo các tổ chức chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường GPMB chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đất đai; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cơ sở hạ tầng; hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Xã sẽ tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của người dân, kịp thời đưa ra phương án giải quyết. Đối với những hộ dân cố tình chây ì, xã sẽ tham mưu với UBND huyện tổ chức cưỡng chế.

Xã Tam Hồng là địa phương chưa giao được đất dịch vụ cho nhân dân bởi đến ngày 15/10/2018, xã mới tổ chức đấu thầu xây dựng hạ tầng khu đất dịch vụ, đất giãn dân tái định cư, đất đấu giá QSDĐ. Theo kế hoạch, Tam Hồng phải chi trả hơn 4.875m2 đất dịch vụ.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo địa phương, việc hoàn thành chi trả đất dịch vụ cho dân vào cuối tháng 11 năm nay là khả thi bởi phần lớn hộ dân nằm trong diện tích quy hoạch và bị thu hồi đất đều đồng thuận với phương án chi trả bằng tiền; xã đang khẩn trương hướng dẫn các hộ dân xen ghép, nhúp phiếu, hoàn thiện hồ sơ để giao đất dịch vụ, cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Theo đồng chí Ngô Thị Kim Thêu, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Yên Lạc: Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc của các ngành chức năng và sự đồng thuận của người dân cùng cách làm bài bản, khoa học, nhất là sự quyết liệt của huyện trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng địa phương, Yên Lạc sẽ hoàn thành việc bàn giao đất dịch vụ cho nhân dân vào cuối năm 2018.

Bài, ảnh: Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: