Xã Hội

Chuẩn bị nhân sự sau sáp nhập thôn, tổ dân phố ở các đơn vị làm điểm

Thứ Tư, 31/10/2018

Với sự chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của người dân, đến nay, các xã, phường được chọn thực hiện thí điểm sáp nhập thôn, tổ dân phố (TDP) trong năm 2018 cơ bản hoàn thiện hồ sơ Đề án, thủ tục gửi về Sở Nội vụ thẩm định. Song song với đó, công tác chuẩn bị nhân sự cho các thôn, TDP mới cũng đang được các địa phương tiến hành rà soát, lựa chọn kỹ để giới thiệu và xây dựng các phương án sắp xếp chuẩn bị kiện toàn đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP mới theo đúng quy định.

Năm 2018, phường Hùng Vương được thành phố Phúc Yên lựa chọn thực hiện thí điểm Đề án sáp nhập, thành lập TDP mới. Toàn phường có trên 9.200 nhân khẩu, sinh sống ở 16 TDP, quy mô hoạt động của các TDP nhỏ hẹp, số hộ dân trong TDP chưa phù hợp với điều kiện phát triển và quy định theo Thông tư 04 của Bộ Nội vụ. Thực hiện thí điểm, đến nay, phường Hùng Vương đã hoàn thiện các bước của đề án từ 16 TDP sáp nhập còn 7 TDP.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà, Chủ tịch UBND phường Hùng Vương cho biết: Tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người dân trong phường đều đồng tình với phương án sáp nhập, thành lập TDP mới. Việc giảm từ 16 TDP xuống còn 7 TDP, đồng nghĩa số người hoạt động không chuyên trách ở TDP giảm từ 80 xuống còn 35 người.

Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, việc lựa chọn, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở TDP mới được phường Hùng Vương lựa chọn kỹ càng, thận trọng từng khâu, từng bước theo đúng quy trình trước khi đưa ra bầu.

Cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích, làm tốt công tác dân vận để từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt các đồng chí hoạt động không chuyên trách ở TDP hiện nay hiểu, nắm được chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để khi tiến hành bầu, kiện toàn đội ngũ cán bộ ở TDP mới sẽ tạo được sự nhất trí, đồng thuận của người dân, từ đó, giúp TDP mới lựa chọn ra những người có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực tốt.

Mặt khác, phường Hùng Vương có phần lớn cán bộ đã nghỉ hưu, có nhiều người tâm huyết muốn cống hiến cho địa phương, do vậy, việc lựa chọn, chuẩn bị nguồn cán bộ để bầu các chức danh, sắp xếp đội ngũ cán bộ ở TDP mới cũng rất thuận lợi.

Được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ TDP 2 khóa, ông Đỗ Văn Kiểm (70 tuổi), Bí thư Chi bộ Tổ 2, phường Hùng Vương cho biết: “TDP số 2 sáp nhập với TDP số 1, đặt tên mới là TDP số 1. Sau khi sáp nhập, TDP số 1 sẽ dư 5 người hoạt động không chuyên trách, nếu tới đây sắp xếp, bầu lại các chức danh đội ngũ hoạt động không chuyên trách ở TDP mới, tôi hy vọng địa phương sẽ lựa chọn được những người có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao”.

Cùng với hoàn thiện hồ sơ Đề án thí điểm sáp nhập và đặt tên thôn mới, hiện nay, Đảng ủy xã Tam Quan (Tam Đảo) chỉ đạo các thôn tiến hành rà soát, gặp gỡ, trao đổi,làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ hoạt động không chuyên trách ở 2 thôn Quan Ngoại và thôn Phố Chợ.

Đồng chí Lâm Văn Sy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Quan cho biết: Việc chuẩn bị nhân sự đối với xã cũng không khó, do xã chỉ có 2 thôn tiến hành sáp nhập gồm thôn Quan Ngoại và thôn Phố Chợ, đặt tên thôn Quan Ngoại. Trong khi chờ cấp trên thẩm định sáp nhập giữa 2 thôn, căn cứ thực tiễn ở địa phương và bám sát Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, Đảng ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn các thôn Quan Ngoại và thôn Phố Chợ làm tốt công tác giới thiệu, chuẩn bị nhân sự để bầu ra đội ngũ cán bộ ở thôn mới có đủ các tiêu chuẩn, phải là đảng viên, có trình độ văn hóa hết lớp 10, các đồng chí có độ tuổi phù hợp để kiêm nhiệm nhiều chức danh, trong đó, Bí thư chi bộ phải kiêm trưởng thôn.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.132/1.380 thôn, TDP chưa đảm bảo tiêu chuẩn về số hộ gia đình theo quy định. Thực hiện Chương trình hành động số 49 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 2177 của UBND tỉnh, năm 2018, mỗi huyện, thành phố sẽ chọn một đến hai đơn vị hành chính cấp xã thực hiện thí điểm sáp nhập thôn, TDP. Đến tháng 10/2018, về cơ bản các xã, phường thực hiện thí điểm sáp nhập thôn, TDP đã hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Nội vụ; nhiều địa phương đã tiến hành họp, lấy ý kiến cán bộ về xây dựng phương án cơ cấu công tác nhân sự, giới thiệu để sắp tới đưa ra bầu những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP mới.

Tuy nhiên, sau khi sáp nhập thôn, TDP mới, diện tích, cơ cấu dân số có nhiều biến đổi tăng lên; đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở các thôn, TDP có tuổi đời cao, sau khi sáp nhập thôn, TDP, nhiều đồng chí hoạt động không chuyên trách cấp thôn xin nghỉ, dẫn đến việc chuẩn bị nhân sự bầu ở các thôn, TDP mới cũng gặp không ít khó khăn do thiếu nguồn...

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: