Xã Hội

Xây dựng cống, rãnh thoát nước thải ở thôn Xóm Mới

Thứ Sáu, 30/10/2020

Nhằm từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường sống của nhân dân, góp phần thực hiện các mục tiêu về bảo vệ môi trường, thôn Xóm Mới, xã Quang Yên, huyện Sông Lô đã tích cực triển khai phong trào xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải, góp phần nâng cao chất lượng nông thôn mới.

Nhiều gia đình ở thôn Xóm Mới, xã Quang Yên, huyện Sông Lô sẵn sàng phá dỡ tường rào để xây dựng rãnh thoát nước thải. Ảnh: Trà Hương

Ông Nguyễn Đức Tuy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Xóm Mới cho biết: "Thực hiện chủ trương của tỉnh về xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư, xã Quang Yên đã tuyên truyền, phổ biến đến các thôn chủ trương, cơ chế hỗ trợ của tỉnh; đồng thời, Đảng ủy xã đã chọn, chỉ đạo thôn Xóm Mới làm điểm.

Để triển khai nhiệm vụ, Chi bộ thôn Xóm Mới đã bàn bạc, thống nhất phương án, tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của việc xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải nhằm nâng cao chất lượng sống".

Để người dân nhận thức đúng, đầy đủ về chủ trương hỗ trợ của tỉnh là “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thôn Xóm Mới đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như họp thôn, họp tổ liên gia, họp các ban ngành đoàn thể… đồng thời, phối hợp với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để cùng tham gia giải đáp những thắc mắc của nhân dân. Nhờ vậy, 100% hộ dân trong thôn đều đồng tình, ủng hộ và nhiệt tình hưởng ứng triển khai xây dựng cống, rãnh thoát nước thải.

Với phương châm “Cán bộ, đảng viên đi trước, làng nước theo sau” trong đóng góp ngày công, hiến đất xây dựng rãnh thoát nước thải, gia đình ông Tuy tiên phong tình nguyện phá dỡ 60 m tường rào, mở rộng đường ngõ, xóm.

Noi gương gia đình ông Tuy, nhiều hộ gia đình trong thôn đã đóng góp tiền của, ngày công và tự nguyện tháo dỡ tường rào, hiến đất, đóng góp kinh phí để xây dựng hệ thống cống, rãnh nước thải ở khu dân cư; trong đó, điển hình như gia đình anh Nguyễn Văn Tiến, anh Trần Văn Phương… Nhờ đó những tuyến đường trước đây nhỏ hẹp giờ đã rộng rãi, đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp hơn.

Với cách làm bài bản, công khai, dân chủ, người dân được tham gia đóng góp ý kiến, bàn bạc, trực tiếp thi công, giám sát, kiểm tra và là người trực tiếp được thụ hưởng, đến nay, thôn Xóm Mới đã xây dựng được 5,5 km rãnh thoát nước thải (trong khi đăng ký xây dựng, cải tạo là 1,9 km).

Trước đây, nhiều đoạn đường không có rãnh thoát nước dẫn đến tình trạng nước thải chăn nuôi chảy tràn ra đường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe của người dân. Đến nay, tình trạng ô nhiễm môi trường đã được cải thiện; đường làng, ngõ xóm được cải tạo khang trang, sạch đẹp hơn; bộ mặt nông thôn có những thay đổi rõ rệt.

Phó Chủ tịch UBND xã Quang Yên Vi Đình Quang cho biết: "Sau khi nhận thấy sự thay đổi trên địa bàn thôn Xóm Mới, các thôn trong xã đã và đang triển khai thực hiện phong trào xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải ở khu dân cư. Với cách làm hiệu quả của thôn Xóm Mới đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

Thông qua việc cải tạo, xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải tại khu dân cư trên địa bàn đã giúp nâng cao ý thức của mỗi gia đình, cá nhân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống".

Minh Nguyệt

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: