Xã Hội

Cầu nối thông tin kịp thời, hiệu quả tới người dân

Thứ Sáu, 30/10/2020

Thông tin kịp thời, cụ thể những nội dung liên quan thiết thực đến đời sống của người dân, những năm qua, hệ thống truyền thanh cơ sở ở huyện Sông Lô đã trở thành kênh thông tin quan trọng, phù hợp và mang lại hiệu quả cao trong việc tuyên truyền, cập nhật thông tin và phổ biến những chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân địa phương.

Cán bộ Đài Truyền thanh xã Tân Lập, huyện Sông Lô truyền tải thông tin nhanh chóng, kịp thời đến với người dân. Ảnh: Nguyễn Lượng

Xác định công tác truyền thanh có vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin, UBND huyện Sông Lô xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến từng ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn; phối hợp với Sở Tư pháp mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật phổ biến pháp luật về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, đặc biệt là khai thác cát sỏi trên Sông Lô tại 17 xã, thị trấn với hàng nghìn học viên tham dự.

Đội ngũ cán bộ làm công tác phát thanh viên từ huyện đến cơ sở được kiện toàn, đủ về số lượng và chất lượng. Hiện nay, cấp huyện có 8 cán bộ, cấp xã có 17 cán bộ, tham mưu tích cực cho cấp uỷ Đảng, chính quyền ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở .

Nội dung tuyên truyền phong phú, nắm bắt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của từng nhóm đối tượng và đặc điểm cụ thể ở địa phương, trong đó tập trung chủ yếu vào các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Bầu cử Quốc hội, Luật Bầu cử HĐND các cấp; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình; Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện…

Thời lượng hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở từ 1 giờ đến 2,5 giờ/ngày; trong đó, dành cho việc tiếp âm các chương trình thời sự của Đài Truyền thanh huyện chiếm khoảng 50% thời lượng, còn lại dành cho việc thông tin nhanh đến nhân dân các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các thông tin chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất, phòng chống dịch bệnh... và các thông tin khác liên quan đến người dân.

Đặc biệt, thời gian qua khi cả nước tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch Covid-19, hệ thống truyền thanh không dây tại nhiều xã, thị trấn như xã Nhạo Sơn, Tân Lập, Cao Phong và thị trấn Tam Sơn... đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc tuyên truyền kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống dịch của ngành Y tế đến nhân dân, góp phần hạn chế việc tụ tập đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm...

Viên chức Văn hóa – Xã hội, xã Tân Lập Nguyễn Thanh Tiềm cho biết: Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, nhiều thông tin đăng tải không đúng sự thật, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến suy nghĩ của người dân, vì vậy, việc duy trì chương trình phát thanh ở cơ sở giúp người dân tiếp cận với nguồn thông tin chính thống.

Đài Truyền thanh xã Tân Lập chủ động xây dựng và tổng hợp nội dung bài viết, chỉnh sửa câu từ chính xác, sau đó mới đưa lên hệ thống truyền thanh. Nội dung tuyên truyền phù hợp với tình hình địa phương; tập trung truyền tải những thông báo, quy định của UBND xã và các ban ngành, đoàn thể đến với người dân kịp thời như: thông báo cơ cấu giống thời vụ, các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, chương trình xây dựng nông thôn mới và bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Thời gian qua, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở huyện Sông Lô có những đóng góp tích cực trong việc truyền tải các chủ trương của Đảng và chính sách. pháp luật của Nhà nước tới mỗi người dân; thông báo kịp thời về tình hình sản xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn… từ đó, đóng góp đáng kể vào sự phát triển KT - XH cũng như đảm bảo tình hình ANTT của địa phương.

Để chuẩn bị cho những sự kiện lớn của huyện, tỉnh, đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò là kênh thông tin quan trọng đối với các khu vực nông thôn của hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, huyện Sông Lô tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động của đài truyền thanh; thường xuyên hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn kỹ thuật và bổ sung nguồn nhân lực cho các Đài truyền thanh ở cấp huyện và cấp xã.

Nâng cao chất lượng nội dung, thông tin, đảm bảo phong phú, nhiều chiều, nhanh, mới và thiết thực, bám sát nhiệm vụ tuyên truyền.

Lê Minh

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: