Xã Hội

Lập Thạch nỗ lực giảm nghèo

Thứ Năm, 29/10/2020

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân, tạo động lực đưa địa phương phát triển ổn định, bền vững, huyện Lập Thạch đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp giúp đỡ những người nghèo, hộ nghèo vượt qua khó khăn trước mắt từng bước ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Từ đầu năm đến tháng 10/2020, Ngân hàng CSXH huyện Lập Thạch đã giải ngân cho 160 hộ nghèo vay vốn theo Nghị định 78/2002 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền trên 12 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 của huyện Lập Thạch: Tổng số hộ nghèo của huyện là trên 850 hộ, chiếm 2,05% tổng số hộ gia đình trên địa bàn huyện, giảm 0,87% so với năm 2019; hộ cận nghèo là 1.335 hộ chiếm 3,21%, giảm 0,45% so với năm 2019.

Tăng cường các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, huyện Lập Thạch đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, công bằng, dân chủ, khách quan các cơ chế chính sách hỗ trợ người nghèo của Trung ương, của tỉnh.

Trong đó, tập trung hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vốn tín dụng chính sách để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sống.

Từ đầu năm đến tháng 10/2020, toàn huyện đã giải ngân cho 160 hộ nghèo vay vốn với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng; hơn 300 hộ cận nghèo vay vốn với tổng số tiền gần 25 tỷ đồng; gần 600 hộ mới thoát nghèo vay vốn với tổng số tiền gần 45 tỷ đồng…

Công tác chăm sóc sức khỏe cho người nghèo được đặc biệt quan tâm, 100% người nghèo, người cận nghèo đều được cấp thẻ BHYT.

Năm 2020 huyện đã cấp trên 1.500 thẻ BHYT cho người nghèo và trên 2.700 thẻ cho người cận nghèo.

Từ đầu năm đến nay tại Trung tâm y tế huyện đã có gần 900 lượt người nghèo được khám chữa bệnh với tổng số tiền BHYT chi trả là gần 530 triệu đồng; hơn 1.300 người cận nghèo được khám chữa bệnh với tổng số tiền BHYT chi trả là trên 700 triệu đồng.

Hoạt động hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm tiền học phí và tiền xây dựng cho học sinh nghèo, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó được thực hiện có hiệu quả.

Tính đến tháng 10/2020 huyện đã hỗ trợ trên 600 lượt học sinh với tổng số tiền trên 240 triệu đồng.

Ngoài ra còn có nhiều chính sách khác liên quan đến giáo dục đã được thực hiện như: Chương trình tặng học bổng, tặng đồ dùng học tập dành cho đối tượng học sinh nghèo có nhiều cố gắng trong học tập được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ.

Việc xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo được các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện quan tâm đầu tư và kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp công sức, ủng hộ tiền của, vật chất để người nghèo có căn nhà khang trang, kiên cố.

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã xây mới được 59 nhà với số tiền là trên 3,3 tỷ đồng và hỗ trợ sửa chữa được 5 nhà với số tiền là 120 triệu đồng.

Ngoài ra, các chính sách khác như: Hỗ trợ tiền điện; trợ giúp pháp lý…cho người nghèo đều được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác thăm hỏi, hỗ trợ tặng quà cho hộ nghèo khó khăn trên địa bàn huyện được các cấp, ngành quan tâm và cùng chung tay hành động, giúp đỡ hộ nghèo vượt qua khó khăn từng bước ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giảm nghèo, thời gian tới, huyện Lập Thạch tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân về giảm nghèo bền vững.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ người nghèo; chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng lao động là người nghèo; cơ chế hỗ trợ người lao động nghèo đi làm việc ở nước ngoài; cơ chế hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp cho người lao động nghèo.

Tăng cường xã hội hoá công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động thuộc diện hộ nghèo, giúp đỡ hộ nghèo, người nghèo phát triển kinh tế gia đình.

Hỗ trợ tín dụng để phát triển sản xuất, đặc biệt là nguồn tín dụng về giải quyết việc làm, vốn tín dụng để hỗ trợ cho người nghèo, nghèo cận nghèo, người thuộc hộ chính sách và lao động tự do tự tạo việc làm, tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được thụ hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước; đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động, huy động nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân để xây mới, sửa chữa trên 70 nhà ở cho hộ nghèo trong năm 2021.

Bài, ảnh: Nguyễn Khánh

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: