Xã Hội

Không vì chỉ tiêu mà kết nạp những đảng viên chưa đủ tiêu chuẩn

Thứ Hai, 26/10/2020

Những năm qua, Thành ủy Phúc Yên đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác nâng cao chất lượng kết nạp Đảng và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị 28 của Ban Bí thư Trung ương, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Cán bộ, đảng viên phường Trưng Trắc trao đổi kết quả rà soát hồ sơ đảng viên.

 

Đảng bộ thành phố Phúc Yên có hơn 5.800 đảng viên, sinh hoạt tại 37 chi, đảng bộ trực thuộc. Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hằng năm, Thành ủy xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho các chi, đảng bộ cơ sở.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác kết nạp Đảng, Thành ủy đã ban hành Thông tri số 3 ngày 20/8/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác kết nạp đảng viên mới; Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 8 ngày 10/1/2020 về đẩy mạnh sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kết nạp đảng viên trong 5 tháng đầu năm 2020.

Với phương châm coi trọng chất lượng đảng viên, không vì số lượng đạt chỉ tiêu giao mà kết nạp những đảng viên chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, động cơ phấn đấu vào Đảng; thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định trong các khâu, các bước kết nạp Đảng.

Nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, Thành ủy chú trọng công tác quản lý đảng viên. Bên cạnh việc phân công từng đồng chí cấp ủy phụ trách, trực tiếp tham gia sinh hoạt tại các chi, đảng bộ cơ sở; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của đảng viên, Thành ủy chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện nghiêm quy định về quản lý hồ sơ đảng viên.

Đồng thời nắm chắc số lượng, việc tham gia sinh hoạt Đảng của đảng viên, nhất là những đảng viên đi làm ăn xa, Theo thống kê, số đảng viên thường xuyên tham gia sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy hằng năm đạt hơn 85%.

Nhằm nâng cao bản lĩnh cách mạng cho đội ngũ đảng viên, công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên được chú trọng và thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức.

Bên cạnh việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ đảng viên, các chi, đảng bộ đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phê bình, tự phê bình theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào nội dung sinh hoạt chi bộ.

Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên được thực hiện ngay từ các chi bộ cơ sở, nhất là đối với những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, không thực hiện nghiêm các quy định về sinh hoạt Đảng, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện...

Công tác rà soát phải được thực hiện công khai, chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định. Thực hiện nghiêm khâu đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm.

Qua đó, kịp thời phát hiện, nhắc nhở những đảng viên có biểu hiện lệch lạc; kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Từ năm 2016 đến nay, qua rà soát, sàng lọc, có hơn 60 đảng viên bị xử lý kỷ luật, khai trừ 4 đảng viên, xóa tên 19 đảng viên.

Đảng bộ phường Trưng Trắc là một trong những đảng bộ thực hiện nghiêm Chỉ thị 28. Đảng bộ có hơn 540 đảng viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ.

Ngay khi có văn bản hướng dẫn của Thành ủy Phúc Yên, Đảng ủy đã triển khai nội dung của chỉ thị đến 100% đảng viên. Nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, bên cạnh việc thực hiện nghiêm các khâu, các bước trong công tác kết nạp Đảng, Đảng ủy chú trọng các giải pháp trong công tác quản lý đảng viên.

Mỗi đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy được giao phụ trách 4 chi bộ, hằng tháng tham gia sinh hoạt, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên.

Công tác rà soát, đánh giá đảng viên được thực hiện công khai, dân chủ; kết quả đánh giá có sự thống nhất của các đảng viên trong chi bộ.

Đối với những đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Điều lệ Đảng, Đảng ủy kiên quyết đưa ra khỏi tổ chức đảng.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy đã xóa tên 1 đảng viên tại chi bộ TDP 3 do vi phạm về quy định sinh hoạt đảng. Qua đó, giáo dục ý thức tự giác chấp hành các quy định của Đảng đối với các đảng viên trong đảng bộ, đồng thời nâng cao chất lượng đảng viên.

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 28 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng tại Thành ủy Phúc Yên đã tạo những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên của đảng bộ.

Bài, ảnh: Kim Ngân

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: