Xã Hội

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Thứ Sáu, 23/10/2020

Ngày 23/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua - khen thưởng năm 2020.

Tại buổi tập huấn, các học viên được truyền đạt một số nội dung nổi bật của công tác thi đua - khen thưởng và giới thiệu một số văn bản của Trung ương; Nghị định 91/201//NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 12/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ; Hướng dẫn 21/HD-HDTĐKT của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về hoạt động cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...

Các học viên còn được Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh hướng dẫn một số kỹ năng, nghiệp vụ, giải quyết những khó khăn trong công tác thi đua - khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở...

Thúy Vân


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: