Xã Hội

Ngành BHXH: Tinh gọn bộ máy, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính

Thứ Sáu, 23/10/2020

BHXH Việt Nam cho biết, thực hiện Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả” theo Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành đã giảm 65 đầu mối cấp phòng thuộc 63 BHXH cấp tỉnh và 64 BHXH thành phố, huyện, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh.

Cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính được ngành đẩy mạnh. Ngành BHXH đã giảm từ 115 thủ tục hành chính năm 2014 xuống còn 27 thủ tục năm 2019; số lần thực hiện giao dịch bình quân giảm từ 12 lần/năm xuống còn 1 lần/năm…

Theo Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu năm 2018 của Ngân hàng Thế giới, mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 14 bậc so với năm 2017), trong đó chỉ số nộp thuế, BHXH xếp thứ 86/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 81 bậc so với năm 2017).

Bên cạnh đó, ngành cũng đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa nền hành chính. Hiện nay, Hệ thống giao dịch BHXH điện tử cung cấp 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Ngành cũng đã xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT kết nối liên thông với 100% cơ sở KCB BHYT trong phạm vi toàn quốc (tuyến xã 10.376 cơ sở y tế, tuyến huyện 1.933 cơ sở y tế, tuyến tỉnh 540 cơ sở y tế, tuyến Trung ương 48 cơ sở y tế).

PVTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: