Xã Hội

Tiếp sức cho người nghèo

Thứ Sáu, 23/10/2020

Với quan điểm "Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp", những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Nhờ chính sách hỗ trợ bò sinh sản của Hội Phụ nữ, gia đình bà Nguyễn Thị Hương, thôn Bản Hậu, xã Tử Du, huyện Lập Thạch đã vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Trà Hương

Với quan điểm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 1.121 hộ nghèo, trong đó có 881 nhà được xây dựng từ nguồn vận động hỗ trợ. Việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở kịp thời đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Đối với vùng nông thôn, miền núi, trẻ em mẫu giáo được tỉnh hỗ trợ 100% học phí; đã có có 8.352 sinh viên, học sinh được hỗ trợ chi phí học tập; 5.737 học sinh, sinh viên nghèo được miễn, giảm học phí.

Trong 4 năm qua, toàn tỉnh có hơn 178 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận vốn vay của Ngân hàng CSXH để mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho con em đi học với tổng dư nợ hơn 1.101 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lê Xuân Thều cho biết: "Thực hiện chương trình giảm nghèo, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo như ưu đãi tín dụng; mua BHYT cho hộ nghèo, hỗ trợ về giáo dục, đất sản xuất, nước sinh hoạt; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; xây nhà ở cho hộ nghèo; trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo; chính sách hỗ trợ tiền điện; hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo trong sản xuất bằng giống cây trồng, vật nuôi… tạo điều kiện giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tăng thu nhập".

Một trong những định hướng của Nhà nước trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 là giảm dần các chính sách “cho không”, tăng dần sự chủ động tiếp cận các chính sách về giảm nghèo đối với người nghèo, để họ phát huy tính tự lực trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội, tránh tâm lý ỷ lại.

Tuy nhiên, để làm được điều này, đòi hỏi sự chung tay vào cuộc của các ngành, các cấp, cùng sự thay đổi nhận thức của người dân. Thông qua phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều sẽ đánh giá được mức độ thay đổi các nhu cầu dịch vụ xã hội cơ bản của người dân tại từng địa phương. Từ đó, xây dựng các chính sách cụ thể, đầu tư đúng và trúng theo từng vùng, lĩnh vực, từng bước giảm dần mức độ thiếu hụt giữa các vùng, nhóm dân cư.

Mục tiêu của tỉnh năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,96%, trên cơ sở đó, tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo, người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là dịch vụ cho vay vốn của Ngân hàng CSXH để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Phấn đấu có hơn 3.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng phát triển sản xuất, xuất khẩu lao động, có việc làm phù hợp.

Các chỉ tiêu về giảm nghèo, giải quyết việc làm cũng là căn cứ để xây dựng mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, từ đó có các giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Qua công tác rà soát, đã xác định được chỉ số thiếu hụt cao nhất trong các tiêu chí giảm nghèo của tỉnh hiện nay là nhà ở. UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, cận nghèo theo Quyết định số 33, năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ với phương châm "Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp". Chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh đã huy động được sự quan tâm, chung sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Cùng với đó, những chính sách đặc thù như hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ BHYT cho người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn ở xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

Thẻ BHYT được thực hiện xong và cấp trước ngày 10/1 hằng năm với hơn 174 lượt người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người dân tộc thiểu số được hỗ trợ 100% tiền đóng BHYT; hơn 57 nghìn lượt người thuộc diện chính sách được khám, cấp thuốc miễn phí, miễn, giảm viện phí.

Hằng năm, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức từ 2 - 3 cuộc đối thoại về chính sách giảm nghèo với người dân, người nghèo tại các xã khó khăn, xa trung tâm tỉnh với khoảng 1.000 người tham gia.

Như vậy, với cách tiếp cận nghèo theo hướng đa chiều, từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã thực hiện chương trình giảm nghèo theo hướng cải thiện, nâng cao thu nhập và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân ở từng lĩnh vực, địa bàn.

Theo đó, không phải tất cả hộ nghèo đều được hưởng mức hỗ trợ như nhau mà căn cứ theo mức độ thiếu hụt nhu cầu cơ bản, các địa phương, đơn vị có cách đầu tư, hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực; giảm dần chính sách cấp phát, cho không mà chuyển sang hình thức cho vay, cho mượn theo cơ chế chính sách cụ thể đến từng trường hợp, nhằm động viên người nghèo tự vươn lên thoát nghèo.

Hoàng HàTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: