Xã Hội

Hồ Sơn hướng đến xã nông thôn mới nâng cao

Thứ Năm, 22/10/2020

Là 1 trong 2 xã của huyện Tam Đảo về đích nông thôn mới (NTM) ngay từ giai đoạn đầu (năm 2013), đến nay, xã Hồ Sơn luôn duy trì và phát huy được hiệu quả các tiêu chí NTM. Để sớm được công nhận xã NTM nâng cao trong giai đoạn tới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hồ Sơn đang phấn đấu hoàn thành những tiêu chí về hạ tầng KT-XH; phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo các mục tiêu về giáo dục, y tế, văn hóa; xây dựng cảnh quan, không gian nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đường về thôn Núc Thượng, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo được cứng hóa và trồng hoa hai bên, đảm bảo tiêu chí giao thông. Ảnh: Dương Hà

 

Hồ Sơn là xã miền núi của huyện Tam Đảo, có tổng diện tích tự nhiên gần 1.800 ha. Toàn xã có 8 thôn dân cư với 7.660 nhân khẩu, trong đó, gần 30% dân số là đồng bào dân tộc Sán Dìu. Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, xã Hồ Sơn đạt nhiều kết quả quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững của địa phương.

Nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch của UBND các cấp về thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu, Đảng ủy, UBND xã Hồ Sơn đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của xã.

UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện xã NTM nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu trên địa bàn, đồng thời chọn thôn Tân Long làm điểm xây dựng thôn dân cư kiểu mẫu.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu, Đảng ủy, UBND xã Hồ Sơn xác định rõ từng nội dung công việc, có giải pháp, lộ trình thực hiện phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương và nhu cầu của người dân. Xã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân có liên quan để tổ chức triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả.

Với quyết tâm hoàn thành cơ bản các tiêu chí và sớm được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, Hồ Sơn huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM của xã trong giai đoạn hiện nay.

Cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn xác định phong trào xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm với nội dung, hình thức triển khai thiết thực, theo phương châm “Phát huy nội lực là chính”, chú trọng tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở 8/8 thôn dân cư.

Đến nay, thôn Tân Long của xã đã đạt 6/9 tiêu chí thôn dân cư kiểu mẫu (tiêu chí nhà ở, vườn hộ, hộ nghèo, giáo dục, y tế, hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội).

Với 3 tiêu chí chưa đạt là giao thông, văn hóa và vệ sinh môi trường đã được cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực chỉ đạo, tổ chức triển khai; huy động các tầng lớp nhân dân trồng cây bóng mát, phủ xanh tường rào và trồng hoa 2 bên trục đường, nhà văn hóa thôn; duy trì tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, rãnh thoát nước thải theo định kỳ để giữ vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp trong mỗi thôn dân cư.

Đồng thời, đề xuất cấp trên hỗ trợ kinh phí để địa phương sớm hoàn thiện chỉ tiêu về lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng các trục đường; cứng hóa các đường trục thôn...

Với các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, Đảng ủy, UBND xã Hồ Sơn đã có nhiều giải pháp nhằm phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân thông qua việc thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất hàng hóa chủ lực của xã gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, sản xuất hàng hóa tập trung đối với cây rau, hoa, quả, dược liệu, nâng cao giá trị sản xuất ngành trồng trọt, chăn nuôi. Chuyển đổi hơn 70 ha đất lúa và cây trồng không hiệu quả sang trồng rau su su (tập trung chủ yếu ở thôn Làng Hà), chuối tiêu ta, ớt, dưa chuột, cây dược liệu... mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đến nay, rau su su của xã Hồ Sơn đã có thương hiệu và trở thành sản phẩm chủ lực của địa phương, có mặt ở nhiều tỉnh, thành trong nước và cả thị trường Trung Quốc. Hiện nay, giá trị sản xuất bình quân đầu người của xã Hồ Sơn đạt 55 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,7%.

Với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các tiêu chí về giáo dục - đào tạo, văn hóa; hệ thống chính trị, hành chính công cơ bản đảm bảo. Tỷ lệ gia đình đạt văn hóa chiếm 88%, có 8/8 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; 100% các thôn có và thực hiện nghiêm hương ước.

Các giá trị văn hóa truyền thống được khôi phục và giữ gìn, có 2 CLB dân ca Soọng cô hoạt động thường xuyên. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ xã đến thôn được củng cố và quan tâm đầu tư với 8/8 thôn có nhà văn hóa và Trung tâm VH-TT xã.

Qua rà soát, đánh giá của UBND xã, đến nay, Hồ Sơn cơ bản đảm bảo 3/5 tiêu chí của xã NTM nâng cao, đó là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; giáo dục - đào tạo, văn hóa và hệ thống chính trị, hành chính công. Các tiêu chí còn lại chưa đạt là hạ tầng kinh tế-xã hội và vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên, nguồn kinh phí cho các tiêu chí còn lại là rất lớn, trong khi đó, ngân sách của địa phương không đảm bảo, vì vậy, để xã Hồ Sơn sớm hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao đòi hỏi các cấp, các ngành tiếp tục có sự hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể trong việc triển khai các hạng mục chưa đạt.

Với việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao sẽ là nền móng vững chắc và là cú hích để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Hồ Sơn tiếp tục đẩy mạnh phát triển KT-XH theo hướng sản xuất công, nông nghiệp gắn với dịch vụ, du lịch; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu đến năm 2023 đạt tiêu chuẩn đô thị loại V và đến trước năm 2025 đủ điều kiện trở thành phường Hồ Sơn.

Hoàng Nga

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: