Xã Hội

Thành công từ sự đoàn kết và đổi mới phương thức lãnh đạo

Thứ Tư, 30/09/2020

Với sự đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Tường đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế-xã hội phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao, quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Tường tham quan mô hình nông thôn mới nâng cao tại thôn Phúc Lập Trong, xã Tam Phúc.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, Huyện ủy Vĩnh Tường luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát cơ sở, hướng về cơ sở với phương châm dân chủ, cởi mở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách các chi, Đảng bộ và thành lập 29 tổ công tác dự sinh hoạt với chi bộ thôn, tổ dân phố giúp Ban Thường vụ Huyện ủy nắm bắt được ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân để lựa chọn đúng các vấn đề then chốt, trọng tâm để tập trung lãnh đạo thực hiện.

Thực hiện Quy định 11 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân, Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tăng cường đối thoại, thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân định kỳ hằng tháng.

Qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, huyện đã kịp thời giải quyết những vấn đề, ý kiến, kiến nghị mà dư luận và nhân dân quan tâm, hạn chế xảy ra những điểm nóng; các vụ việc gây bức xúc trong nhân dân đã và đang được xem xét, giải quyết theo quy định.

Một số yếu kém trong lĩnh vực quản lý nhà nước đã được khắc phục, có bước chuyển biến như công tác quản lý đất đai, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác vệ sinh môi trường, việc thực hiện đạo đức công vụ... Từ đó, niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố.

Quán triệt quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong nhiệm kỳ, Huyện ủy Vĩnh Tường tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, lề lối, tác phong làm việc; tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục củng cố và phát huy khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng; chỉ đạo thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn, đổi mới tổ chức bộ máy và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Công tác cán bộ được triển khai nghiêm túc, bài bản, đúng quy định, cách làm có sự đổi mới, nhất là trong quy hoạch, đánh giá cán bộ; điều động, luân chuyển cán bộ gắn với nhu cầu, vị trí việc làm; bố trí cán bộ chủ chốt không là người sở tại; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố...

Nhờ có sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sau 5 năm tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, hầu hết các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Vĩnh Tường là huyện dẫn đầu tỉnh về thực hiện chủ trương dồn thửa đổi ruộng với diện tích hơn 1.300 ha ở 8 xã.

Trong nhiệm kỳ, tất cả 20 xã còn lại của Vĩnh Tường đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện là đơn vị có số xã đạt chuẩn nông thôn mới nhiều nhất tỉnh (26/112 xã).

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục tiếp tục khẳng định vị trí cao trong tỉnh về chất lượng. An sinh xã hội được đặc biệt chú trọng, nhất là công tác chăm lo cho người nghèo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng, hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, hướng về cơ sở.

Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đảng bộ huyện 2 năm liền (2018 - 2019) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Huyện Vĩnh Tường luôn là địa phương dẫn đầu trong nhiều phong trào thi đua yêu nước.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới và phát triển bền vững”, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXVI. Ngay sau đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội đã thông qua; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Toàn thể cán bộ, đảng viên, các chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện đã phát huy truyền thống quê hương văn hiến, cách mạng, anh hùng, tăng cường đoàn kết, ra sức thi đua, không ngừng sáng tạo, đổi mới, đẩy mạnh khởi nghiệp, phát huy cao độ nội lực, đồng thời thu hút đầu tư từ bên ngoài, nỗ lực phấn đấu xây dựng huyện Vĩnh Tường ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, sớm trở thành đô thị loại IV vào những năm đầu thập niên 20 và đến năm 2030 trở thành thị xã vệ tinh của đô thị Vĩnh Phúc.

Phát huy những thành tích đạt được, cùng với việc tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân toàn huyện đang ra sức thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bài, ảnh: Thúy Hường

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: