Xã Hội

Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá

Thứ Sáu, 14/09/2018

Thời gian qua, Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên đã có nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, góp phần làm chuyển biến nhận thức của người dân và giảm số người hút thuốc lá.

Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên treo biển "Cấm hút thuốc" tại những nơi dễ quan sát, thu hút sự quan tâm của nhiều người

Để thực hiện nghiêm quy định về cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng, nơi làm việc; nâng cao tinh thần và trách nhiệm của cán bộ đơn vị trong việc tuyên truyền cho người bệnh và cộng đồng về tác hại của việc sử dụng thuốc lá; tư vấn cho những người đang hút thuốc lá bỏ thuốc… Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL).

Nội dung tuyên truyền tập trung vào quy định cấm hút thuốc lá và hình thức xử phạt vi phạm theo nghị định của Chính phủ; tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người hút thuốc và những người xung quanh; các bệnh liên quan tới việc hút thuốc lá; giới thiệu mô hình không khói thuốc lá; các biện pháp và những lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá; tư vấn cai nghiện thuốc lá cho các bệnh nhân; cung cấp tài liệu hướng dẫn cai nghiện thuốc lá cho người có nhu cầu cai thuốc và các đối tượng hút thuốc...

Trung tâm đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, phát các đĩa CD, treo băng zôn, khẩu hiệu cổ động hưởng ứng “Ngày thế giới không khói thuốc lá” (31/5); lồng ghép các hoạt động tuyên truyền PCTHTL vào các chương trình chăm sóc sức khỏe, các buổi họp, giao ban, kế hoạch của các tháng trong năm và đánh giá kết quả thực hiện của từng khoa, phòng, trạm y tế… Qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đã giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đến khám bệnh hiểu hơn về tác hại của thuốc lá đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Hiện nay, đơn vị đã xây dựng và ban hành quy chế văn hóa công sở, trong đó, có nội dung cấm hút thuốc lá trong phòng làm việc; treo biển cấm hút thuốc lá tại điểm dễ nhìn thấy... từng bước tạo sự đồng thuận cao của mọi người trong thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại cơ quan; đồng thời, triển khai ký cam kết không hút thuốc lá tại đơn vị, không buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu đối với các khoa, phòng, trạm y tế... Trung tâm đã xây dựng mô hình “Khoa, phòng, trạm y tế không khói thuốc” và coi đây là tiêu chí thi đua để xét công nhận tập thể, cá nhân tiên tiến, xuất sắc của từng quý, từng năm, phấn đấu xây dựng cơ quan luôn xanh, sạch, đẹp.

Mô hình “Khoa, phòng, trạm y tế không khói thuốc” đã nhận được sự hưởng ứng của các cán bộ, viên chức, người lao động, được duy trì thường xuyên và hiệu quả. Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên cho biết: “Để thay đổi được nhận thức, hành vi của mọi người về thói quen hút thuốc lá là rất khó. Dù còn nhiều khó khăn, do nguồn kinh phí dành cho chương trình không có, đơn vị lại chưa có trụ sở làm việc cố định… nhưng, với sự nỗ lực của các cán bộ, nhân viên, bước đầu đơn vị đã phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền về PCTHTL. Trung tâm đưa ra mục tiêu trong những tháng cuối năm 2018: Phấn đấu 100% cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị, cán bộ y tế thôn bản luôn nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc; 100% các khoa, phòng của đơn vị, các trạm y tế xã, phường thực hiện treo biển “Cấm hút thuốc” và các nội quy, quy định không hút thuốc lá…”.

Với chức năng của mình, thời gian tới, Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCTHTL; duy trì và cảnh báo tích cực hơn về những ảnh hưởng xấu của thuốc lá đến sức khỏe con người trên các phương tiện truyền thông; đưa nội dung các văn bản hướng dẫn vào nghị quyết, chỉ tiêu kế hoạch hàng tháng, hàng năm của đơn vị và tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện; xây dựng môi trường “xanh - sạch - đẹp”, “môi trường không khói thuốc”…

Bài, ảnh: Thu ThủyTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: