Xã Hội

Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2018)

Thứ Năm, 13/09/2018

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Ngay sau khi giành được chính quyền, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 13 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 33C/SL về việc thiết lập các Tòa án quân sự. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng đánh dấu sự ra đời của ngành Tòa án. Kể từ đó đến nay, hệ thống Tòa án nhân dân (TAND) đã có 73 năm xây dựng và phát triển.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua,dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng và các đồng chí nguyên là lãnh đạo TAND tỉnh qua các thời kỳ; sự nỗ lực, cố gắng của các thế hệ thẩm phán, cán bộ, công chức, TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác xét xử, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của hệ thống Tòa án và địa phương.

Từ khi tái lập tỉnh năm 1997 đến nay, TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã từng bước củng cố đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đạt được nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước. Đến nay, TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc có 160 biên chế, gồm: TAND tỉnh 46 người, TAND cấp huyện 114 người.

Trong đó, có 59 thẩm phán (1 thẩm phán cao cấp; 25 thẩm phán trung cấp, 33 thẩm phán sơ cấp); 74 thư ký; 1 thẩm tra viên chính; 13 thẩm tra viên và 12 chức danh khác. Về trình độ lý luận chính trị: 34 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Về trình độ chuyên môn: 37 đồng chí có trình độ thạc sĩ, chiếm tỷ lệ 23,1%; 123 đồng chí có trình độ đại học, cao đẳng, chiếm tỷ lệ 76,8%.

Trong những năm gần đây, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh những mặt tích cực cũng đã nảy sinh nhiều tranh chấp phức tạp, tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng, đặt ra cho Toà án nhiệm vụ hết sức nặng nề. Quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về tư pháp và cải cách tư pháp, thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới” và Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

TAND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; tập trung củng cố, kiện toàn xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán trong sạch, vững mạnh về phẩm chất đạo đức, chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ.

Tổ chức và hoạt động của TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng có nhiều chuyển biến, tiến bộ rõ rệt; chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không có án quá hạn luật định, tỷ lệ các bản án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của thẩm phán giảm mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án đã có sự trưởng thành cả về số lượng và chất lượng; cán bộ, công chức có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác quy hoạch, rà soát, đánh giá, điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ; công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ tiếp tục được củng cố, tăng cường. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện làm việc cho Tòa án được cải thiện; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động tư pháp được chú trọng, quan trâm.

Thực hiện Nghị quyết 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt chức năng giải quyết, xét xử và thi hành án hình sự. Chất lượng giải quyết, xét xử các loại án không ngừng được nâng lên. Từ năm 2015 đến nay, TAND hai cấp đã giải quyết, xét xử 14.909/16.148 vụ, việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ 92,3%. Trong đó, án hình sự đã giải quyết, xét xử 3.344/3.456 vụ đã thụ lý, đạt tỷ lệ 97%.

Các bản án, quyết định đều bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, không có vụ án nào xét xử oan đối với người không có tội và chưa có trường hợp nào bỏ lọt tội phạm, bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân. Hình phạt áp dụng đối với bị cáo có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung, phục vụ tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn tại địa phương.

Án dân sự, hôn nhân - gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính đã giải quyết, xét xử được 11.565/12.692 vụ, việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ 92%. Trong giải quyết, xét xử án dân sự, hôn nhân - gia đình, lao động, kinh doanh thương mại, TAND hai cấp thực hiện tốt phương châm hòa giải, đảm bảo đúng pháp luật, giúp cho việc giải quyết vụ án nhanh chóng, giảm bớt mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư, tỷ lệ hòa giải thành và công nhận sự thỏa thuận trong giải quyết các vụ án dân sự và kinh doanh thương mại chiếm tỷ lệ trên 50%, số vụ án tạm đình chỉ giảm đáng kể.

Công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự. Trong giải quyết, xét xử án hành chính đã chú trọng công tác đối thoại và phối hợp với các cơ quan hữu quan để nhanh chóng giải quyết vụ án.

Bên cạnh việc tổ chức thực hiện tốt công tác giải quyết, xét xử và công tác cán bộ,TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện có hiệu quả và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng đối với các dự án luật; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực phát động và gắn phong trào thi đua yêu nước xuyên suốt của hệ thống TAND là “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”; đẩy mạnh các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ để nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức; tích cực quyên góp ủng hộ quỹ tình nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ..., tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống, thực sự là động lực thúc đẩy việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của TAND hai cấp.

Với những thành tích đạt được trong những năm qua, nhiều tập thể, cán bộ, công chức TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý: 4 tập thể và 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 8 tập thể và 4 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 4 tập thể được tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân được Chánh án TAND tối cao, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và nhiều danh hiệu thi đua khác.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc cải cách tư pháp, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ đặt ra của TAND hai cấp là: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Tòa án với việc thực hiện các yêu cầu cải cách tư pháp.

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án đạt chỉ tiêu theo quy định; giảm tỉ lệ án bị hủy, bị sửa do nguyên nhân chủ quan của thẩm phán; quyết tâm không để xảy ra việc kết án oan người không có tội và bỏ lọt tội phạm; tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; nâng cao tỷ lệ hòa giải các vụ việc dân sự, đối thoại các vụ án hành chính; tập trung thực hiện 14 giải pháp của TAND tối cao đã đề ra; tăng cường thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan trong Khối Nội chính nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết, xét xử; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của TAND tối cao về công khai bản án, quyết định của Tòa án hai cấp trên Cổng thông tin điện tử.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Toà án trong sạch, vững mạnh; tăng cường kỷ luật công vụ và công tác kiểm tra, thanh tra; đề cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát huy truyền thống vẻ vang 73 năm xây dựng và phát triển của hệ thống TAND, cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt mọi khó khăn, quyết tâm phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đáng kể trong việc giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trở thành một tỉnh giàu đẹp của đất nước.

Xây dựng TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc trong sạch, vững mạnh, là biểu tượng của công lý, là niềm tin của nhân dân và xã hội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bằng, dân chủ, văn minh.

Nguyễn Văn Hoa

 Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: