Xã Hội

Ra mắt mô hình điểm Tổ hòa giải cơ sở

Thứ Tư, 12/09/2018

Ngày 11/9/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Ủy ban MTTQ huyện Lập Thạch ra mắt mô hình điểm hoạt động Tổ hòa giải cơ sở tại thôn Nam Đông, xã Văn Quán.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Xuân Viễn tặng hoa chúc mừng tổ hòa giải cơ sở thôn Nam Đông, xã Văn Quán (Lập Thạch). Ảnh: Trường Khanh

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Tư pháp; Quyết định 328 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về chỉ đạo, xây dựng mô hình điểm Tổ hòa giải cấp tỉnh tại 9 huyện, thành phố, thôn Nam Đông, xã Văn Quán được chọn là đơn vị xây dựng mô hình điểm của tỉnh.

Tại buổi ra mắt các thành viên, Tổ hòa giải thôn Nam Đông kiện toàn đội ngũ hòa giải viên; xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tổ có nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Kịp thời nắm bắt tình hình cụ thể tại khu dân cư, nhất là những vụ việc mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; từ đó, chủ động đề xuất phương án giải quyết và tham gia hòa giải, góp phần xây dựng đoàn kết trong nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương. Tổ hòa giải cập nhật thông tin, các văn bản, hướng dẫn và tài liệu tham khảo liên quan đến công tác hòa giải để nâng cao trình độ, kỹ năng hòa giải của các hòa giải viên...

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: