Xã Hội

Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt tiến độ, hiệu quả

Thứ Tư, 16/09/2020

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp những thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính theo hướng hiện đại, góp phần giảm thời gian và chi phí cho nhân dân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước xây dựng Chính phủ điện tử văn minh, hiện đại.

Công an huyện Vĩnh Tường làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho học sinh vào ngày thứ 7 và chủ nhật hằng tuần.

Xác định được vị trí và vai trò quan trọng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngày 8/6/2013 Thủ tướng chính phủ đã ra Quyết định số 896/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, giai đoạn 2013-2020” (viết tắt là Đề án 896).

Ngày 26/11/2015, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ký Quyết định số 2083/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và giao cho Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện để sớm đưa hệ thống vào khai thác, sử dụng.

Với trách nhiệm là cơ quan thường trực trong việc thực hiện Đề án 896 của tỉnh, năm 2018, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố xác định việc thu thập thông tin dân cư là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, thu thập thông tin dân cư và công tác đăng ký quản lý cư trú trong lực lượng công an toàn tỉnh, thành lập tổ chuyên trách thực hiện Đề án của Công an tỉnh. Ban hành các văn bản chỉ đạo công an các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin dân cư trên địa bàn.

Xác định năm 2020 là giai đoạn cơ bản hoàn thành dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt những nội dung liên quan đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phân công trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị nghiệp vụ và thời gian thực hiện.

Tổ chức hội nghị tập huấn để thực hiện phát phiếu hướng dẫn thu thập thông tin dân cư từ cấp tỉnh, cấp huyện đến từng thôn, tổ dân phố theo hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Công an.

Là đơn vị chủ công trong công tác triển khai thực hiện Đề án 896, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố và công an các xã, phường, thị trấn tham mưu UBND cùng cấp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thu thập các thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các trình tự, thủ tục cần thực hiện.

Đồng thời, tổ chức hội nghị triển khai tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng công an cơ sở và cán bộ xã, phường, thị trấn trực tiếp tham gia thực hiện công tác thu thập thông tin dân cư; rà soát, thống kê, củng cố, hoàn thiện hồ sơ hộ khẩu và chuẩn bị các biểu mẫu, cơ sở vật chất phục vụ công tác thu thập.

Quá trình triển khai thực hiện, đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra, cử cán bộ trực tiếp theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện tại các địa phương, qua đó đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác thu thập thông tin dân cư, cùng các địa phương có các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, nên kết quả thu thập thông tin dân cư bảo đảm về chất lượng và tiến độ đề ra.

Nhận thức rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thu thập thông tin dân cư, nên ngay sau khi Công an tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 896, công an các huyện đã nhanh chóng tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của huyện, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tích cực phối hợp thực hiện thu thập thông tin dân cư.

Một số xã, thị trấn, bên cạnh việc phát các tờ rơi tuyên truyền, đã có sáng kiến in kèm thủ tục kê khai và các giấy tờ người dân cần mang theo vào Giấy mời công dân đến kê khai thông tin.

Công an tỉnh đã tăng cường cán bộ từ các phòng nghiệp vụ xuống cơ sở hỗ trợ lực lượng công an xã, phường, thị trấn làm thêm giờ, làm việc cả thứ 7, chủ nhật. Đến từng hộ gia đình, để thu thập thông tin về dân cư.

Công an các địa phương đã phối hợp tích cực với Đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc kê khai thông tin của bản thân và gia đình, hạn chế những sai sót.

Với sự quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an toàn tỉnh và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, việc triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến nay đã cơ bản hoàn thành việc thu thập phiếu thông tin dân cư.

Tính đến nay, Vĩnh Phúc đã tiến hành thu thập được 1.256.393 phiếu DC01/1.282.159 nhân khẩu (đạt 98,1%). Đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an Scan 1.231.276 phiếu đã thu thập được để phục vụ cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thực hiện kiểm tra, phúc tra đối với 1.236.039 phiếu thu thập thông tin dân cư trên tổng số 1.256.393 phiếu, đạt tỷ lệ 98,38%.

Bài, ảnh: Xuân Lan

(Công an tỉnh)

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: