Xã Hội

Khẳng định vai trò của phụ nữ trong thời kỳ hội nhập

Thứ Ba, 15/09/2020

Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, Hội LHPN huyện Tam Dương đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong thời kỳ hội nhập, xứng đáng với 8 chữ vàng của Chủ tịch Hồ Chí Minh khen tặng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Hội LHPN huyện Tam Dương luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Kim Ly

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội LHPN huyện Tam Dương đã thi đua học tập, nâng cao nhận thức về chính trị; rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện tốt trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của người phụ nữ trong gia đình, Hội LHPN huyện Tam Dương đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, trong đó, tập trung triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các đề án, chương trình hướng vào hộ gia đình như: Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”; triển khai có hiệu quả chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội”... Qua đó, đã tạo cơ hội cho hội viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, giáo dục con cái, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của gia đình.

Để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện Tam Dương đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”… được đông đảo cán bộ, hội viên,phụ nữ trong huyện tham gia. Với tinh thần đổi mới, phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ huyện đã kết nối, vận động hội viên tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Nhiều hội viên đã áp dụng các tiến bộ KHKT vào chăn nuôi; xây dựng chuồng trại, chăn nuôi theo mô hình trang trại, phát triển các mô hình trồng rau ngắn ngày có giá trị kinh tế như: Ớt, bí đao, dưa chuột, rau cải ngọt, cải hồng công, rau su su; gieo cấy lúa cho năng suất, chất lượng bằng giống Khang dân 18 siêu nguyên chủng,Khang dân 18 nguyên chủng, Thiên ưu 8...

Hội Phụ nữ huyện Tam Dương đã khai thác và quản lý có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng, nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu về vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, các cấp Hội đang quản lý hơn 140 tỷ đồng cho hàng nghìn hộ hội viên vay phát triển kinh tế. Toàn huyện có 2.806 phụ nữ làm kinh tế giỏi với mức thu nhập hơn 50 triệu đồng/năm.

Các cấp Hội đã khai thác nguồn lực, vận động hội viên tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Nhằm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Hội đã thành lập các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển kinh tế theo hướng trang trại, gia trại, tổ hợp tác, HTX như: HTX chăn nuôi gà Bình Minh, mô hình trồng rau an toàn, tổ liên kết trong sản xuất, chăn nuôi, tổ liên kết sản xuất chổi chít…

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, các mô hình được hội viên phụ nữ triển khai hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Bà Kiều Thị Thắng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tam Dương cho biết: Với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; vận động phụ nữ giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu… hơn 20 nghìn hội viên phụ nữ huyện Tam Dương đã tích cực đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Phụ nữ Vĩnh Phúc cử chỉ đẹp, sống nhân văn” gắn với các cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự Tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…

Các phong trào được hội giao chỉ tiêu thi đua thu hút hội viên đến các cấp hội; chỉ đạo các cấp hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút hội viên và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội. Hiện nay, 100% chi, tổ phụ nữ xây dựng được lực lượng hội viên nòng cốt; hệ thống tổ chức Hội được củng cố và phát triển; vai trò của tổ chức Hội ngày càng được phát huy, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền, Hội LHPN huyện Tam Dương đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; được nhận Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều Bằng Khen, Giấy khen của Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh…

Phát huy những thành tích đạt được, Hội LHPN huyện Tam Dương quyết tâm phấn đấu, không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng hình ảnh người phụ nữ có lòng yêu nước, có tri thức, có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ CNH- HĐH,

Minh ThuTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: