Xã Hội

Nhiều hoạt động thiết thực vì người cao tuổi

Thứ Sáu, 10/08/2018

Triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2018, UBND tỉnh đã có kế hoạch thực hiện các nội dung từ nay đến tháng 12 năm 2018.

Với chủ đề "Xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn", UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn.

Tăng cường sự phối hợp của các ngành, các cấp, tổ chức có hiệu quả Tháng hành động vì người cao tuổi gắn với chương trình công tác của địa phương, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội, góp phần thực hiện tốt việc chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Vận động các nguồn lực xã hội chăm sóc người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Nội dung hoạt động tập trung vào việc tuyên truyền về chủ đề, các thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động; tuyên truyền các gương điển hình, các mô hình tiêu biểu trong cộng đồng về chăm sóc người cao tuổi; rà soát, nắm bắt tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, huy động nguồn lực và tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời; vận động các nguồn lực hỗ trợ, cải thiện đời sống cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Duy trì và nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

Nguyễn TrọngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: