Xã Hội

Huyện ủy Vĩnh Tường thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Sáu, 31/07/2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) được Huyện ủy Vĩnh Tường quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Hoạt động của Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, giải quyết kịp thời những vấn đề từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cán bộ UBKT Huyện ủy Vĩnh Tường rà soát hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra giám sát. Ảnh: Dương Chung

Hằng năm, UBKT các cấp của huyện Vĩnh Tường đã tổ chức triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện các cuộc KTGS theo chương trình đã xây dựng.

Từ năm 2015 đến nay, cấp ủy trong huyện tiến hành kiểm tra 312 tổ chức (trong đó, Huyện ủy kiểm tra 103 tổ chức, Đảng ủy cơ sở kiểm tra 203 tổ chức) và 336 đảng viên (trong đó, Huyện ủy đã kiểm tra 108 đảng viên; Đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 174 đảng viên; chi bộ kiểm tra 54 đảng viên). Cấp ủy các cấp trong huyện đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 193 tổ chức đảng và 237 đảng viên.

Chất lượng các cuộc KTGS được nâng cao. Nội dung các cuộc KTGS tập trung vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Qua kiểm tra đã giúp cấp ủy đánh giá đúng việc chấp hành, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, phát hiện những thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tổ chức đảng để kịp thời uốn nắn, điều chỉnh; chỉ rõ những ưu điểm để phát huy, khuyết điểm, hạn chế của từng đồng chí để yêu cầu xây dựng kế hoạch, đề ra lộ trình khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Cùng với việc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chương trình đã xây dựng, UBKT Huyện ủy Vĩnh Tường và UBKT Đảng ủy cơ sở luôn coi trọng công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm.

Từ năm 2015 đến nay, UBKT các cấp trong huyện đã phát hiện và tiến hành kiểm tra 187 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (trong đó, UBKT Huyện ủy kiểm tra 42 đảng viên; UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 145 đảng viên) và 88 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm (trong đó, UBKT Huyện uỷ đã tiến hành kiểm tra 21 tổ chức đảng; UBKT cơ sở kiểm tra được 67 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm).

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; công tác quản lý đảng viên; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản...

Qua kiểm tra, kết luận 185 đồng chí có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 46 đồng chí (đã thi hành kỷ luật 46 đồng chí); kết luận 88 tổ chức đảng có vi phạm, 1 tổ chức đảng phải thi hành kỷ luật.

Việc thi hành kỷ luật đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, các nguyên tắc, thủ tục do Điều lệ Đảng quy định và hướng dẫn của UBKT Trung ương. Trong quá trình xem xét, xử lý kỷ luật, UBKT Huyện ủy đã làm tốt công tác tư tưởng, đồng thời coi trọng thẩm tra, xác minh làm rõ vi phạm, hình thức kỷ luật áp dụng phù hợp với lỗi vi phạm, nên sau khi bị thi hành kỷ luật các trường hợp vi phạm đều chấp hành nghiêm túc, cơ bản không có khiếu nại.

Việc xem xét, thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm minh, chính xác, kịp thời, có tác dụng giáo dục, răn đe đối với tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: