Xã Hội

Thêm cơ hội đầu tư, phát triển cụm công nghiệp

Thứ Sáu, 31/07/2020

Đơn giản hóa các điều kiện, mở rộng đối tượng là một trong những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND tỉnh về việc hỗ trợ, đầu tư, phát triển cụm công nghiệp (CCN), góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển SXKD tại các các CCN, CCN làng nghề trên địa bàn.

Theo quy hoạch phát triển CCN đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, toàn tỉnh có 32 CCN, diện tích trên 687 ha. Dự kiến giai đoạn 2016- 2020 sẽ có 24 CCN được thành lập, diện tích trên 510 ha; giai đoạn 2021- 2030 sẽ có 8 CCN được thành lập, diện tích trên 177 ha.

Để đạt được mục tiêu trên, thời gian qua, cùng với thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương, Vĩnh Phúc đã ban hành các nghị quyết nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong đầu tư hạ tầng, phát triển SXKD trong các CCN như: Nghị quyết số 50/2018/NQ- HĐND về hỗ trợ, đầu tư; phát triển CCN và Quyết định số 31/2019/QĐ- UBND về quy chế quản lý, kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể đối với hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, UBND tỉnh thành lập một số Trung tâm phát triển CCN để thực hiện việc xử lý chuyển đổi các CCN phù hợp với quy chế khi không có doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng.

Đến nay, toàn tỉnh có 18 CCN được coi là hình thành, thành lập, diện tích trên 370 ha. Trong đó, chỉ có 12 CCN thu hút đầu tư, với 556 dự án, tạo việc làm cho trên 7.600 lao động; 6 CCN còn lại chưa thu hút đầu tư.

Như vậy có thể thấy, việc đầu tư, phát triển các CCN trên địa bàn tỉnh vẫn gặp không ít khó khăn, vướng mắc như: Việc thực hiện xử lý chuyển đổi mô hình quản lý CCN đối với các CCN hình thành trước khi có Nhà nước ban hành quy chế quản lý CCN tại Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ (giao đầu mối quản lý CCN); về công tác quy hoạch phát triển CCN và thu hút đầu tư.

Đặc biệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, một số hộ dân đòi mức giá bồi thường cao hơn quy định; một số cụm đã đầu tư hạ tầng nhưng chưa giao được đất do vướng về khiếu nại của dân như CCN Vĩnh Sơn (20,6 ha), UBND xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Tường) làm chủ đầu tư đã tiến hành kiểm đếm nhưng còn 5 hộ dân chưa có đất trong cụm chưa hợp tác. Đơn cử: CCN Thanh Lãng (Bình Xuyên) 17,76 ha hiện đang giải quyết những kiến nghị của người dân về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng...

Bên cạnh đó, từ khi Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ, đầu tư, phát triển CCN trên địa bàn giai đoạn 2019-2021 có hiệu lực, cho đến nay, Vĩnh Phúc chưa hỗ trợ đầu tư cho CCN nào.

Nguyên nhân: Theo quy định, việc hỗ trợ chỉ được thực hiện khi các chủ đầu tư thực hiện đúng các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, tức là các chủ đầu tư phải đầu tư xây dựng hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật của CCN thì mới được xem xét hỗ trợ theo NQ50.

Tuy nhiên, thực tế thời gian thi công hoàn thành dự án đầu tư xây dựng hạ tầng CCN mất khoảng 3-5 năm, trong khi thời gian triển khai NQ50 trong 3 năm (2019, 2020, 2021). Để được hưởng cơ chế này thì doanh nghiệp phải ứng vốn đầu tư ít nhất từ 2 đến 4 năm để giải phóng mặt bằng, san gạt, hoàn thiện hạng mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mà Nghị quyết chỉ có hiệu lực trong thời gian 3 năm, dẫn đến việc hưởng cơ chế hỗ trợ rất khó khăn.

Tiếp tục đồng hành, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư vào các CCN trên địa bàn, ngày 17/7/2020, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ, đầu tư phát triển CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.

Theo NQ 07, đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập theo quy định của pháp luật; các cá nhân và hộ gia đình có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật thực hiện đầu tư SXKD trong cụm công nghiệp.

Việc hỗ trợ chỉ được thực hiện khi các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng thực hiện hoàn thành nội dung hạng mục đề nghị hỗ trợ, phù hợp với nội dung hạng mục trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, Sở Công thương sẽ phối hợp rà soát, điều chỉnh quy hoạch các CCN phù hợp với nhu cầu phát triển công nghiệp của tỉnh. Đảm bảo nhu cầu diện tích, mặt bằng sạch nhằm thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư; đồng thời, kiên quyết di dời các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn vào CCN, góp phần lấp đầy CCN, phấn đấu hết năm 2020, tỷ lệ lấp đầy bình quân các CCN trên địa bàn tỉnh đạt trên 60% diện tích đất công nghiệp cho thuê và nâng lên 75% vào năm 2030, thu hút thêm khoảng 12.000-15.000 lao động.

Hồng Tính


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: