Xã Hội

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển KT-XH, xây dựng huyện Yên Lạc phát triển toàn diện

Thứ Sáu, 31/07/2020

Phát huy tinh thần đoàn kết, sự năng động, sáng tạo trong thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển KT-XH, nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song, huyện Yên Lạc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra đạt và vượt; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong huyện từng bước được nâng cao. Đây là tiền đề, động lực để Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Lạc quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh; sự phối hợp, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành; sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện, Yên Lạc vẫn đạt tốc độ tăng trưởng khá (bình quân 9,2%/năm).

Trong đó, giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 0,9%/năm; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 12,9%/năm; thương mại - dịch vụ tăng bình quân 7,6%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông-lâm-thủy sản. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 67,4 triệu đồng/năm.

Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Sản lượng lương thực có hạt đạt 67.623 tấn, giá trị trên 1 ha canh tác đạt 150,5 triệu đồng (tăng 5,4 triệu đồng so với năm 2015). Trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng chuyên canh đem lại hiệu quả kinh tế cao (chuối tiêu hồng, rau an toàn VietGAP...).

Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển theo hướng sản xuất trang trại quy mô lớn. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hạn chế sự lây lan dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Thủy sản phát triển theo hướng nuôi thâm canh, bán thâm canh với diện tích hơn 1.500 ha, năng suất đạt 4,4 tấn/ha (tăng 8,7% so với năm 2015), sản lượng đạt hơn 6.600 tấn. Các giống thủy sản, công nghệ nuôi mới được áp dụng, mô hình nuôi cá “sông trong ao” với quy mô 5ha (4 sông) trên địa bàn bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Một trong những điểm nhấn quan trọng ngay từ đầu nhiệm kỳ (năm 2015), Yên Lạc là huyện đầu tiên của tỉnh đạt huyện nông thôn mới (NTM). Không dừng lại ở kết quả đã có, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân giữ vững và nâng cao chất lượng NTM theo bộ tiêu chí; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tiêu chí xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu; phấn đấu Liên Châu đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2020; 16 thôn đạt thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Huyện đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch dồn thửa đổi ruộng trên tổng diện tích 215 ha, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất.

Huyện đã đầu tư, đưa vào sử dụng các cụm công nghiệp (CCN) Tề Lỗ, Yên Đồng, thị trấn Yên Lạc; tiếp tục triển khai CCN Đồng Văn, mở rộng CCN Yên Đồng, xây dựng mới CCN Minh Phương và triển khai quy hoạch chi tiết CCN Trung Nguyên.

Một số doanh nghiệp, cơ sở đầu tư mở rộng quy mô, dây chuyền sản xuất với giá trị hàng trăm tỷ đồng; các làng nghề truyền thống được duy trì, phát triển, đi đôi với thực hiện các giải pháp khắc phục, bảo vệ môi trường, tạo việc làm cho hơn 4.500 lao động.

Thực hiện quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nguyệt Đức, Tam Hồng; điều chỉnh quy hoạch NTM 9 xã; công nhận đô thị loại V 5 xã; đặt xong tên đường phố thị trấn Yên Lạc. Triển khai dự án phát triển đô thị trên địa bàn huyện theo Chương trình phát triển đô thị của tỉnh gồm dự án quy hoạch khu nhà ở Đầm Khanh, Picenza, Biscom...; xây dựng nhà ở dân cư đạt tỷ lệ 98,5% chuẩn theo quy định.

Trong 5 năm, huyện đã hoàn thành một số công trình giao thông trọng điểm như thảm nhựa mặt đường Yên Lạc - Vĩnh Yên đoạn đường tránh QL2C; cải tạo, nâng cấp đường nội thị thị trấn Yên Lạc; QL2C đi Trung Nguyên TL305; đường từ tỉnh lộ 305 (cầu kênh Lũng Hạ xã Yên Phương) đi Liên Châu… Các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, liên xã, trục thôn, ngõ xóm được nâng cấp; hệ thống giao thông nội đồng được xây dựng theo tiêu chí NTM.

Hệ thống lưới điện sinh hoạt, sản xuất, điện chiếu sáng từ trung tâm huyện đến các xã, thị trấn được đầu tư cải tạo, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH và đời sống của nhân dân.

Thương mại-dịch vụ trên địa bàn huyện đạt mức tăng trưởng bình quân 7,6%/năm với các loại hình dịch vụ ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Một số loại hình dịch vụ có chất lượng cao, gia tăng giá trị sản xuất tại các xã, thị trấn Yên Lạc, Tề Lỗ, Đồng Văn, Trung Nguyên và các chợ nông thôn đã tạo thành hệ thống mạng lưới thương mại hoàn chỉnh, đồng bộ.

Hiện tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên của huyện đạt 76%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 96%, số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 1.400 người (vượt MTĐH). Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn dưới 1% (đạt MTĐH), không có hộ nghèo là hộ chính sách, người có công.

Xác định rõ những khó khăn, thách thức, trên cơ sở những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn, huyện Yên Lạc đã xây dựng nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó, có những nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá; thúc đẩy phát triển KT-XH nhanh và bền vững, có kết cấu hạ tầng hoàn thiện và đồng bộ, phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ gắn với phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng; thương mại - dịch vụ; không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân… Yên Lạc đang từng bước tạo nên diện mạo mới của một huyện NTM nâng cao.

Nguyễn Xuân Thông

(Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc)

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: