Xã Hội

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Thứ Sáu, 31/07/2020

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” để thấy vai trò quan trọng của công tác cán bộ. Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, huyện Yên Lạc luôn quan tâm, đổi mới công tác cán bộ ở tất các khâu từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến luân chuyển, bố trí, quản lý cán bộ, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ, đảng viên xã Trung Nguyên tuyên truyền, vận động các hộ dân không lấn chiếm hành lang ATGT.

Nhằm nâng cao ý thức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho mỗi cán bộ, đảng viên, Huyện ủy chú trọng việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xác định công tác đánh giá cán bộ là khâu quan trọng quyết định đến chất lượng cán bộ, hàng năm, trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Huyện ủy, các cấp ủy cơ sở chủ động rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, để làm cơ sở xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

Trong đó, coi trọng việc đánh giá năng lực, phẩm chất, trình độ, tiêu chuẩn, tín nhiệm của cán bộ khi quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động…

Công tác quy hoạch cán bộ được xác định là khâu quan trọng, đáp ứng nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài; khắc phục tình trạng cục bộ, thiếu hụt cán bộ. Công tác quy hoạch được thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ, gắn với công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ.

Hàng năm, qua công tác rà soát, đánh giá cán bộ, Yên Lạc kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ có biểu hiện lệch lạc, không đủ điều kiện; bổ sung vào quy hoạch những nhân tố trẻ, có năng lực, phẩm chất chính trị.

Nhờ vậy, không chỉ xây dựng được đội ngũ cán bộ có đức, có tài mà còn tạo động lực giúp mỗi cán bộ thường xuyên cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, các địa phương, đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động cán bộ. Nhằm khuyến khích cán bộ đi học, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bên cạnh việc thực hiện đúng, đủ các quy định của Tỉnh ủy về cơ chế hỗ trợ, Huyện ủy chỉ đạo các phòng, ban, chuyên môn, địa phương tạo mọi điều kiện để cán bộ đi học.

Trong 5 năm qua, đã có 32 cán bộ được cử đi học cao cấp lý luận chính trị, 396 cán bộ đi học trung cấp lý luận chính trị, 9 cán bộ được cử đi học cao học. Đến nay, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong huyện từng bước được chuẩn hóa, chất lượng cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử nâng lên.

Nhiều cán bộ sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đã phát huy năng lực, sở trường, trở thành những cán bộ giỏi, mẫn cán. Hiện nay, gần 90% cán bộ, CCVC của huyện có trình độ đại học trở lên, còn lại có trình độ trung cấp, cao đẳng; hơn 98% có trình độ lý luận chính trị, trong đó có gần 14% có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Một trong những kết quả nổi bật, tạo bước đột phá trong công tác cán bộ ở Yên Lạc là công tác luân chuyển, điều động cán bộ. Trong 5 năm qua, Yên Lạc đã thực hiện luân chuyển, điều động 28 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ quản lý, trong đó, luân chuyển từ cấp huyện về cấp xã 6 đồng chí, luân chuyển giữa các phòng, ban, đơn vị 15 đồng chí, luân chuyển từ cấp xã, thị trấn lên cấp huyện 3 đồng chí, luân chuyển từ xã này sang xã khác 4 đồng chí. Điều động ngang 25 công chức giữa các xã, thị trấn.

Đầu năm 2018, khi đang là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Lạc, đồng chí Nguyễn Đức Toàn được điều động về làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Nguyên.

Tuổi đời còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm điều hành ở cơ sở, trong khi tư tưởng của cán bộ và nhân dân xã Trung Nguyên lúc ấy có nhiều dao động do một số cán bộ vừa bị kỷ luật, đội ngũ cán bộ cơ sở có biểu hiện chệch choạc, chưa chấp hành nghiêm các quy định về thời gian làm việc, có biểu hiện quan liêu, nên đồng chí Toàn khá lúng túng khi tiếp cận nhiệm vụ mới.

Vượt qua những khó khăn ban đầu, đồng chí Nguyễn Đức Toàn đã cùng Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành quy chế làm việc; nhanh chóng “sốc” lại tinh thần, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Bản thân đồng chí là người gương mẫu thực hiện nghiêm túc.

Đồng chí dành nhiều thời gian để trực tiếp xuống dự sinh hoạt với từng chi bộ, thôn dân cư để thăm nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân, tạo lòng tin với nhân dân. Thời điểm đó, tình trạng vi phạm hành lang ATGT, lấn chiếm đất đai diễn ra phổ biến, gây bức xúc trong nhân dân.

Đồng chí cùng Đảng ủy, chính quyền nhiều lần họp bàn, đưa ra những giải pháp quyết liệt xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, bản thân đồng chí nhiều lần trực tiếp tuyên truyền, vận động các hộ vi phạm tự nguyện tháo dỡ, ký cam kết.

Chỉ trong hơn 3 tháng, tình trạng vi phạm hành lang ATGT, lấn chiếm đất đai cơ bản được kiểm soát, hàng trăm hộ dân tự nguyện tháo dỡ, ký cam kết không tái vi phạm; không có trường hợp vi phạm mới và tái lấn chiếm. Tình hình phát triển KT - XH, ANCT được đảm bảo.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Lạc, hầu hết đội ngũ cán bộ sau điều động, luân chuyển, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ đều tiếp cận công việc nhanh, phát huy vai trò, năng lực, sở trường của bản thân, giúp địa phương giải quyết nhiều việc khó.

Phó Bí thư Huyện ủy Yên Lạc Hoàng Văn Dũng cho biết: Nhờ các giải pháp mạnh mẽ, những đổi mới trong công tác cán bộ, đến nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên của huyện Yên Lạc ngày càng chuẩn hóa, có năng lực, trình độ chuyên môn cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mỗi cán bộ, đảng viên luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, vượt qua khó khăn, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, có ý thức kỷ luật tốt, được nhân dân tín nhiệm, yêu mến. Đây chính là đội ngũ cốt cán để Yên Lạc hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ tới.

Bài, ảnh: Kim Ngân

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: