Xã Hội

Điểm sáng trong công tác giải phóng mặt bằng

Thứ Tư, 29/07/2020

Thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên có 14 khu dân cư với gần 16.800 nhân khẩu. Trong những năm qua, Bá Hiến được coi là điểm sáng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Bình Xuyên trở thành huyện trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh.

Nhiều khu phố thương mại ở thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên được hình thành, góp phần đẩy mạnh hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

Với chủ trương của tỉnh là phát triển Bình Xuyên trở thành huyện công nghiệp trọng điểm, theo đó, nhiều địa phương của huyện Bình Xuyên phải dành đất cho phát triển công nghiệp, đô thị. Riêng thị trấn Bá Hiến có đến 13/14 khu dân cư phải thu hồi đất cho các dự án trọng điểm của tỉnh và của huyện.

Để tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác GPMB, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện, cả hệ thống chính trị của thị trấn Bá Hiến đã vào cuộc với một quyết tâm cao độ.

Chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác GPMB, thu hút đầu tư trên địa bàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Bá Hiến Nguyễn Văn Thảo cho biết: Để tạo được niềm tin của nhân dân, giúp công tác GPMB được triển khai có hiệu quả, Đảng uỷ, UBND thị trấn Bá Hiến đã tiến hành họp bàn xây dựng chương trình, kế hoạch và đề ra các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện.

Trong đó, phân công trách nhiệm cho từng đồng chí trong Ban thường vụ, Đảng uỷ viên phụ trách các tổ dân phố có diện tích đất bị thu hồi. Đảng ủy tổ chức nhiều hội nghị với người dân ở các tổ dân phố để thông báo về quy hoạch địa điểm, cơ chế, chính sách trong công tác GPMB cũng như tầm quan trọng của việc phát triển khu công nghiệp, khu đô thị. Các khu công nghiệp Bình Xuyên hình thành đồng nghĩa với việc nền KT - XH và đời sống của người dân thị trấn Bá Hiến được cải thiện, nâng cao.

Trong công tác GPMB, Đảng uỷ, UBND thị trấn cũng như cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ có sự thống nhất về nhận thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với hiệu quả cao. Từng chi bộ, đảng viên đến các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thuyết phục để các hộ dân có đất thu hồi nhất trí, đồng thuận trong việc kê khai, nhận tiền đền bù, giao đất cho các dự án phát triển công nghiệp, đô thị.

Trong quá trình tổ chức thực hiện bồi thường, GPMB, các cấp, các ngành luôn đảm bảo công khai dân chủ, minh bạch, đúng luật, đồng thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của các hộ bị thu hồi đất.

Do phát huy tốt vai trò của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các ngành, đoàn thể, đồng thời, trên cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và làm tốt công tác dân vận, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, đến nay, thị trấn Bá Hiến đã cơ bản thực hiện xong công tác đền bù, GPMB các dự án theo quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh với tổng diện tích hơn 500 ha.

Trong công tác GPMB phải kể đến quá trình dân vận đối với người dân ở Tổ dân phố Trại Cúp, địa bàn bị thu hồi toàn bộ diện tích để phục vụ cho phát triển công nghiệp.

Qua nắm tình hình, nhận thấy người dân không muốn di dời bởi tư tưởng bám làng, bám đất của ông cha để lại, vì vậy, Đảng uỷ, UBND thị trấn, các tổ chức chính trị xã hội đã cùng lãnh đạo huyện và các phòng chức năng tập trung chỉ đạo, giải thích, tuyên truyền vận động, thuyết phục, đặc biệt với cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh cho một số lĩnh vực nên 100% hộ dân Trại Cúp nhận tiền di chuyển đến khu tái định cư mới.

Khó khăn lớn nhất đối với công tác GPMB là việc thuyết phục người dân di chuyển mồ mả trong vị trí dành đất cho khu công nghiệp. Cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân, tổ chức họp dân kịp thời triển khai các chương trình kế hoạch của UBND tỉnh, thông báo các quy định, cơ chế chính sách hỗ trợ...

Các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, các đoàn thể phát huy tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương triển khai các dự án phát triển công nghiệp, đô thị của tỉnh. Đến nay, thị trấn Bá Hiến đã di dời được gần 3.200 ngôi mộ về khu nghĩa trang mới.

Mặc dù việc GPMB dành đất cho phát triển công nghiệp, đô thị với diện tích khá lớn đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân Bá Hiến. Nhưng vì lợi ích chung của tỉnh, của huyện, người dân Bá Hiến đã đồng tình ủng hộ, công tác GPMB cho khu công nghiệp đã hoàn thành cơ bản so với kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững, các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển. Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện.

Hoàng Nga

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: