Xã Hội

Chủ động hậu cần tại chỗ trong khu vực phòng thủ

Thứ Tư, 15/07/2020

Trong những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh ngày càng vững chắc. Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng thế trận hậu cần nhân dân, hậu cần địa phương, chủ động hậu cần tại chỗ trong KVPT, sẵn sàng huy động mọi nguồn lực hậu cần trong mọi tình huống.

Bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn được đảm bảo an toàn thực phẩm và hàm lượng dinh dưỡng. Ảnh: Trường Khanh

Nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận. Cung cấp đủ súng đạn, đủ cơm áo cho bộ đội thì bộ đội mới đánh thắng trận”, những năm qua, việc xây dựng tiềm lực và đảm bảo hậu cần trong xây dựng KVPT luôn được cấp ủy, chính quyền tỉnh quan tâm chú trọng.

Để xây dựng tiềm lực hậu cần trong KVPT ngày càng vững chắc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của LLVT tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các văn bản về xây dựng KVPT.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng đầy đủ và điều chỉnh kịp thời hệ thống kế hoạch bảo đảm hậu cần cho sẵn sàng chiến đấu từ Bộ CHQS tỉnh đến các huyện, thành phố; quy hoạch thế trận hậu cần theo quyết tâm của Chỉ huy trưởng; tham mưu thành lập, kiện toàn và duy trì hoạt động của Hội đồng cung cấp từ cấp tỉnh đến các huyện, thành phố.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác hậu cần, đẩy mạnh xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần của nhân dân, hậu cần KVPT vững chắc.

Bộ CHQS tỉnh đổi mới mạnh mẽ phương thức bảo đảm vật chất, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hậu cần, coi trọng xây dựng tiềm lực hậu cần tại chỗ, quy hoạch và xây dựng các căn cứ hậu cần KVPT tỉnh, thành phố hình thành thế trận hậu cần rộng khắp, liên hoàn, vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm tại chỗ với bảo đảm cơ động, trong đó lấy bảo đảm tại chỗ trên từng khu vực, địa phương là hướng chủ yếu.

Từ đó, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phát huy phương châm 4 tại chỗ, chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ vật chất, phương tiện bảo đảm cho các tình huống, nhiệm vụ đột xuất như đợt chống dịch Covid - 19 vừa qua.

Đại tá Lê Văn Tiếp, Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Nhờ chủ động hậu cần tại chỗ trong KVPT nên trong 5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị bảo đảm hậu cần đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ, nhất là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Công tác đảm bảo chỗ ăn, ở, ngủ, nghỉ, đi lại và làm việc, đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm doanh cụ, trang thiết bị, phương tiện vận tải để phục vụ đời sống và sinh hoạt của cán bộ LLVT tỉnh được quan tâm chu đáo.

Tỉnh đã quy hoạch hoàn thiện thế trận hậu cần và căn cứ hậu cần - kỹ thuật trong KVPT tỉnh, xây dựng trại tăng gia tập trung của Bộ CHQS tỉnh tại Bình Xuyên. Công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và nuôi dưỡng bộ đội đạt kết quả tốt; quân số khỏe bình quân đạt hơn 99%.

Công tác tăng gia sản xuất đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, giá trị thu lãi từ tăng gia sản xuất đưa vào các bếp ăn hơn 8 tỷ đồng. Địa phương đã dành ra hàng trăm tỷ đồng để xây dựng doanh trại chính quy - xanh - sạch - đẹp và tạo điều kiện đảm bảo hậu cần trong KVPT. Qua các đợt thanh, kiểm tra không có sai sót trong sử dụng kinh phí.

Trong thời gian tới, nhu cầu bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong KVPT của tỉnh ngày càng cao nên cần có sự lãnh chỉ đạo sâu sát hơn nữa của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài kết hợp với thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua quyết thắng của mỗi đơn vị.

Bình Duyên

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: